3. Regie op Verzuim

In de wereld van verzuimbegeleiding bij uitzendorganisaties komen wij al jaren diverse verzuimmodellen tegen. In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel praktijkervaring opgedaan in de verzuimbegeleiding, zowel aan de kant van de werkgever als vanuit het UWV. Vanuit deze praktijkervaring hebben wij geleerd wat in de praktijk goed werkt. Dit omvat verschillende elementen. Wij noemen onze visie op verzuimbegeleiding Regie op Verzuim. Dit ziet er als volgt uit:

Taakdelegatie

Taakdelegatie kan een passende oplossing zijn voor het voeren van regie op verzuim. Bij taakdelegatie plaatsen wij een Arbeidsdeskundige onder taakdelegatie naast de Bedrijfsarts en dit biedt tegengewicht. Het is conform onze visie dat de Bedrijfsarts zoveel mogelijk op afstand moet staan en de werkgever de regie moet voeren.

De hechte samenwerking binnen het verzuimteam is het voordeel van taakdelegatie. Het is immers moeilijk om de Bedrijfsarts te sturen vanuit de procesrol. Het voordeel van taakdelegatie is dat de werkgever sneller kan schakelen en korter op de bal kan spelen.

Andere voordelen van taakdelegatie zijn te vinden op de pagina ”Taakdelegatie” van SV Land.

Demedicaliseren

Klachten hebben vaak geen medische oorsprong, maar kunnen desondanks reëel zijn. Bij het kijken naar oplossingen voor het verzuim is het van belang om te demedicaliseren. Dat betekent dat er een goed onderscheid wordt gemaakt tussen medisch verzuim en niet-medisch verzuim.

Het is van belang dat eerst het probleem wordt verhelderd door de Arbeidsdeskundige onder taakdelegatie. De Arbeidsdeskundige onder taakdelegatie gaat gericht en met een heldere vraagstelling aan de slag. Een goede Arbeidsdeskundige onder taakdelegatie hanteert een demedicaliserende aanpak en werkt intensief samen met de Bedrijfsarts. Wanneer er medisch oordeel verlangd wordt, schakelt hij de Bedrijfsarts in.

Sturen op gedrag

Het hebben van klachten doet de werknemer besluiten zich ziek te melden, terwijl de andere werknemer gewoon aan het werk blijft. De keuze om zich ziek te melden wordt bepaald door factoren als motivatie, de sociale omgeving en de verzuimcultuur binnen de organisatie.

Gedrag is sterk van invloed op het verzuim. Het goede nieuws is dat gedrag te beïnvloeden is. De leidinggevende heeft hierin een cruciale rol en zal zelf eerst het juiste gedrag moeten laten zien. Een eerste stap is onder andere door met collega’s het gesprek aan te gaan over het verzuimgedrag. De rol van de vestigingsmanager is cruciaal bij het aannemen van de ziektemelding.

Zowel op individueel als organisatieniveau kunnen onze professionals u ondersteunen bij de beïnvloeding van verzuimgedrag.

Bij SV Land leiden wij ook uw verzuimmedewerkers op, dit doen wij onder andere met de basisopleiding Casemanager Verzuim of Verzuimaanpak voor Leidinggevenden

Persoonlijk contact

Het onderhouden van persoonlijk contact is essentieel in onze visie op verzuim. Dit verlaagt de terugkeerdrempel en bevordert re-integratie. Het is zaak om de werknemer betrokken te houden door met hem/haar in gesprek te blijven.

Oplossen van instandhoudende factoren

Instandhoudende factoren in de omgeving van de zieke werknemer vormen een belemmering om te herstellen. Het is van belang om deze instandhoudende factoren te herkennen en te doorbreken. Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële problemen, mantelzorg, of arbeidsconflicten. De Arbeidsdeskundige onder taakdelegatie is in staat om deze factoren te herkennen en te doorbreken.

Optimaal is natuurlijk om deze problemen voor te zijn door de benodigde ondersteuning te bieden. SV Land kan samen met de werkgever kijken naar de instandhoudende factoren én de oplossingen hiervan.

Praktische aanpak

Wij begrijpen dat zowel werkgevers als verzuimende medewerkers behoefte hebben aan praktische en heldere adviezen ten aanzien van verzuimissues. U en uw medewerker zijn het meest gebaat bij tijdcontingente aanpak en re-integratie.

Tijdcontingente aanpak wil zeggen dat wij een tijdspad en opbouwschema volgen. Onze specialisten hebben een jarenlange praktijkervaring en hanteren een praktische insteek. Zo komen wij samen met u tot een optimaal resultaat.

Onze Visie op Verzuim binnen uw organisatie?

Hebt u het verzuim in uw uitzendorganisatie niet volledig onder controle, of ontbreekt het in uw uitzendorganisatie aan specifieke kennis van verzuim?

Tijdelijke detachering van specialisten van SV Land is ook een mogelijkheid. Optimalisatie van de kennis en uw bedrijfsprocessen is hierbij het uitgangspunt. Onze specialisten leiden uw leidinggevenden en/of verzuimmedewerkers op zodat ook kennis behouden blijft na vertrek van de specialist van SV Land.

Als concreet voorbeeld treft in onderstaand artikel een interview met Doris Rossing, RCCM Casemanagers namens SV Land.

Interview met Doris Rossing

 

Terug naar ”Hoger rendement door structurele verzuimaanpak bij uitzendorganisaties”.