‘Goed verzuimbeleid draagt bij aan een gezonde organisatie’

Doris RossingHet terugdringen van verzuim staat steeds vaker op de agenda bij grote bedrijven en organisaties. Toch lijken bedrijven zich soms niet te realiseren wat de omvang van het probleem is. RCCM casemanager Doris Rossing: ‘Een zieke werknemer kost een organisatie al gauw tussen de 250 en 450 euro per dag.’

Rossing werkt momenteel voor SV Land als RCCM casemanager bij een grote uitzendorganisatie. In de afgelopen jaren zag ze als casemanager verschillende bedrijven van binnenuit.

Rossing: ‘Vergeleken bij andere branches valt verzuim in de uitzendbranche nog minder op. De teams zijn niet zo hecht, zeker niet als er in ploegendienst gewerkt wordt. Valt er iemand uit, dan komt daar wel weer iemand anders voor in de plaats. Daardoor ontbreekt het overzicht van wie er thuiszit soms een beetje. Ondertussen lopen de verzuimkosten op!’

Hoe komt het dat het financiële aspect van verzuim vaak niet voldoende in beeld is?

‘Dat heeft alles te maken met hoe verzuimmanagement georganiseerd is in bedrijven. Vaak zie je dat de verantwoordelijkheid voor het operationele stuk lager in de organisatie gelegd is, bijvoorbeeld bij de vestigingsmanagers of teamleiders. Echter de kosten worden vaak door de gehele organisatie gedragen, waardoor de personen die aangewezen zijn om verzuim te managen niet degenen zijn die de financiële druk ervan voelen. Daardoor ontbreekt de prioriteit nogal eens.’

De kosten voor verzuim worden niet altijd gevoeld door degenen die ervoor aangesteld zijn om verzuimgesprekken te voeren.

Wat is de eerste stap die genomen moet worden om verzuim terug te dringen?

‘Het is belangrijk dat er ook vanuit het management een prioriteit van gemaakt wordt. Daarnaast is het verstandig om een verzuimteam samen te stellen, bestaande uit mensen met diverse disciplines. Bij het bedrijf waar ik werk is het verzuimteam verdubbeld: van zes naar twaalf mensen.

Die verdubbeling is voor een deel maar tijdelijk omdat er externe casemanagers zijn aangetrokken die na verloop van tijd  de organisatie weer verlaten, net zoals ik. Het eerste doel is het verzuim weer onder controle krijgen. En de volgende stap is uiteraard het verzuim steeds verder terugdringen.

Waarom neem je zoveel tijd voor het opleiden van leidinggevenden?

Het opleiden van de verantwoordelijke leidinggevende is erg belangrijk. Omdat de sociale wetgeving regelmatig wijzigt, is het voor hen vaak lastig om het verzuim op de correcte manier aan te pakken. Wij nemen naast het operationele ook het strategische stuk op ons.

Tegelijkertijd krijgen de leidinggevenden training in de juiste werkwijze. Op deze manier kunnen ze vertrouwd raken met casemanagement. Nadat ze verder in het proces komen gaan zij steeds meer zelf het verzuim “regelen”. Wij zorgen dan alleen nog maar voor de complexe gevallen en zijn uiteraard de vraagbaak.’

Wat is jouw taak in het verzuimteam?

‘Als RCCM casemanager is het mijn taak om de situatie met een helicopterview te bekijken en verzuimmanagement op strategisch niveau aan te sturen. Ik ben met name bezig met het coördineren van de samenwerking en kennisdeling tussen het verzuimteam, de vestigingsmanagers, het uitvoerende casemanagementbureau, de arbodienstverlener en de re-integratiepartij. Samenwerking is alles als het om verzuim gaat!’

Dat betekent niet dat ik nooit zelf een zieke werknemer spreek, overigens, integendeel juist! Juist daarin kan ik ook een bijdrage leveren: ik laat zien hoe het moet. Leidinggevenden leren wij op een andere manier verzuimgesprekken te voeren. Dit zorgt voor een veilig gevoel voor alle betrokkenen.’

Wat doe je op een dag?

Ik reis door het hele land om leidinggevenden te trainen en hen bewust te maken van de verzuimcijfers en tools aan te reiken om dit terug te dringen. Ik weet uit ervaring dat je – alleen al door het stellen van de juiste vragen en überhaupt snel te handelen – veel langdurig verzuim kan voorkomen. Hier geldt: aandacht maakt alles mooier. De meeste arbeidsongeschikten vinden het helemaal niet leuk om op de bank te zitten. Niemand wordt daar beter van.

De meeste arbeidsongeschikten vinden het helemaal niet leuk om op de bank te zitten. Niemand wordt daar beter van.

Als werkgever heb je op ongeveer 70% van het verzuim invloed. Veel verzuim zit in dingen die voorkomen hadden kunnen worden. Mensen voelen zich niet gezien of gewaardeerd. Of ze hebben moeite met de balans tussen werk en privé. Met goed preventief verzuimbeleid kun je al veel van dit soort verzuim voorkomen. Immers: gezonde medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie. Wil je je bedrijf laten groeien dan heb je loyale, gemotiveerde medewerkers nodig. Goed verzuimbeleid draagt daaraan bij.’

Wat levert jouw aanpak op?

‘Ik ben bij mijn huidige werkgever namens SV Land nog maar drie maanden bezig. Uiteraard moesten mijn collega’s en ik even op stoom komen: we zijn in het najaar begonnen met een heel nieuw verzuimteam. Inmiddels zien we het verzuim dalen. We zitten nu al structureel op 100 verzuimdossiers minder.

Het is mijn persoonlijke ambitie om binnen enkele maanden de boel op de rit te hebben en dan vervolgens de regie aan het verzuimteam terug te geven. Dan zit mijn taak namens SV Land erop. Toch blijft SV Land ook na mijn vertrek betrokken. Het bedrijf kan altijd op de kennis en ervaring van SV Land terug blijven vallen als er gaandeweg complexe issues boven komen drijven.

Wat staat er nog op je to-do lijstje?

‘Op dit moment pakken we de trajecten op waar re-integratie nodig is. In de uitzendbranche is het vaak niet mogelijk dat iemand minder uren komt draaien of voorzichtig weer begint. Daarom hebben we geïnvesteerd in het vinden van vrijwilligersplekken waar mensen weer werkritme op kunnen doen.

Ook dat begint nu al zijn vruchten af te werpen. Sommige mensen keren uiteindelijk terug in de oude werkplek en voor sommigen moeten we een nieuwe baan vinden. Het gaat dan om spoor-3 trajecten, want het bedrijf waar ik werk is eigenrisicodrager. Daarin worden we steeds creatiever.’

En na deze opdracht?

‘Na deze opdracht ga ik weer een andere uitdagende klus aan. Samen met mijn accountmanager bij SV Land denken wij veel na over welke dienstverlening we nog kunnen uitbreiden of perfectioneren. Omdat verzuim over mensen gaat is heb je veel creativiteit nodig om continu te excelleren.’

Wat motiveert je?

‘De cijfers zijn belangrijk, maar de individuele verhalen geven mij toch de meeste voldoening. Ik vind het fijn om te zien hoe iemand weer actief wordt: dat we samen op weg gaan. Het is fantastisch als je mensen ziet opbloeien omdat ze weer wat bijdragen en weer wat betekenen in de maatschappij.

Juist die bijzondere verhalen zorgen ervoor dat ik sterker wil worden op strategisch niveau als RCCM casemanager en mij voortdurend laat bijscholen.’

Juist die bijzondere verhalen zorgen ervoor dat ik sterker wil worden op strategisch niveau als RCCM casemanager

Zie je in jouw aanpak de Regie op Verzuim-visie van SV Land terug?

Ja, uiteraard. SV Land staat voor een pragmatische aanpak van verzuim, waarbij alle betrokken partijen nauw met elkaar in gesprek blijven. Pas als de casemanager goed samenwerkt met HR, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts kun je complex verzuim goed aanpakken en het verzuim in je organisatie verder terugdringen.

Met name de bedrijfsarts krijgt nu soms een grotere rol dan wenselijk is. Het is verstandig om kritisch met zijn oordeel om te blijven gaan en elke keer te bekijken wat dit precies betekent voor de werknemer.

Daarnaast kijkt SV Land graag verder dan het actuele probleem. Als je ergens nieuw binnen komt zie je veel zaken die wellicht anders kunnen: de frisse blik! Daarmee kun je pijnpunten blootleggen en de werkgever ondersteunen bij het bedenken van oplossingen.’

Hoe ervaar je SV Land als werkgever?

Als werkgever is SV Land prettig, deskundig en persoonlijk. Het is prettig om te kunnen sparren “op niveau”. We werken vanuit een gedeelde visie en er is veel kennis en kunde in de organisatie aanwezig. De mensen van SV Land schakelen snel en bovendien is alles gewoon netjes geregeld. Daar houd ik van.

Wij maken gebruik van cookies voor het personaliseren van advertenties. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten