Sociale Zekerheid

Voor een werkgever zijn weinig kostenposten zo omvangrijk als de kosten voor verzuim. Loondoorbetaling, re-integratieverplichtingen, loonsancties en wga-premies kunnen flink drukken op de winst van uw bedrijf, ook al bent u hiervoor verzekerd. SV Land helpt MKB-werkgevers om deze kosten zo laag mogelijk te houden.

De instroom van een werknemer in de ZW of de WIA betekent veelal voor werkgevers een verhoging van de premie voor de Werkhervattingskas, afhankelijk van de grote van het bedrijf. Voor een eigenrisicodrager voor de ZW of de WIA betekent dit een verhoging van de uitkeringslasten en de re-integratiekosten.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de financiële risico’s af te dekken door middel van een private verzekering. Over het algemeen geldt wel hoe hoger de instroom van werknemers, hoe hoger de premie. Een verzekering ontslaat u immers niet van uw re-integratieverplichtingen.

Bewaar en Beroep tegen UWV-beschikking

Mag u er van dan uitgaan dat een besluit van het UWV over de toekenning van een ZW- uitkering of een WIA-uitkering zorgvuldig en deugdelijk is genomen? Nee, helaas mag u daar niet van uit gaan.

Het UWV kampt met grote achterstanden, waardoor de werkdruk hoog is voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV. Een fout is dan gauw gemaakt. Het komt met regelmaat voor dat een besluit van het UWV niet juist is. Dit kan betekenen dat een werknemer onjuiste een uitkering ontvangt en dat voor u de kosten onterecht stijgen.

Het komt met regelmaat voor dat een besluit van het UWV niet juist is. Dit kan betekenen dat een werknemer onjuiste een uitkering ontvangt en dat voor u de kosten onterecht stijgen.

Wij hebben gespecialiseerde juristen in huis die snel kunnen beoordelen of een besluit correct is. Als professioneel rechtshulpverlener hebben wij ook toestemming om de medische informatie, die ten grondslag ligt aan een besluit, in te zien. Inmiddels hebben wij vele werkgevers mogen bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures. Indien nodig zullen we zeker het juridisch gevecht voor u aangaan tot aan de Centrale Raad van Beroep.

Twijfelt u aan een beslissing van het UWV? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Advies eigenriscodragerschap

Overweegt u om eigenrisicodrager voor de ZW of de WGA te worden? Wilt u weten of dit financieel voor u aantrekkelijk is? Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn als eigenrisicodrager? Wilt u een ander bedrijf overnemen en wilt u weten wat het inlooprisico is als eigenrisicodrager?

Neem dan gerust contact met ons op via Ed Dokter onder edokter@svland.nl of 06-46132470. Of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Aanvragen Juridisch Advies

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.