eerstejaarziektewetbeoordeling

Aangepaste werkwijze UWV bij de Eerstejaarziektewetbeoordeling

Met de Eerstejaarziektewetbeoordeling (EZWb) bepaalt UWV of een uitkeringsgerechtigde na een jaar Ziektewet, recht heeft op de resterende uitkeringsduur van maximaal 1 jaar. Bij de EZWb is er sprake van een grote achterstand bij UWV. Om deze achterstand terug te dringen heeft Minister Asscher met UWV afgesproken om een nieuwe werkwijze te hanteren. Nieuwe werkwijze … Read more

Lees verder
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief