Amsterdam laat ook werkenden delen in armoedebestrijding

Ook werkenden inwoners van Amsterdam met een laag inkomen ontvangen vanaf 2015 steun van de gemeente. De inkomensgrens van de minimaregelingen wordt verhoogd van 110 procent naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum.

Bovenop de ruim 60 miljoen euro die nu beschikbaar is, wordt er nog eens 20 miljoen extra uitgetrokken voor het armoedebeleid.

Volgens SP-wethouder Arjan Vliegenthart (werk, inkomen en participatie) gaan kinderen dankzij de nieuwe regeling ‘niet de rekening voor het lage inkomen van hun ouders betalen’. Eenderde van het extra geld gaat rechtstreeks naar 6.500 kinderen van arme ouders. De kinderen hebben dankzij de verhoging voortaan recht op computers, vergoeding voor schoolboeken en een bijdrage aan de contributie voor sportverenigingen. Naast 5.000 werkenden vallen ook 8.000 pensioengerechtigden, arbeidsongeschikten en chronisch zieken onder de regeling.

Armoede

Bij de 83 duizend huishoudens die momenteel recht hebben op de extra voorzieningen komen er nu in totaal 15 duizend bij. Volgens de Armoedemonitor leeft 1 op de 5 Amsterdammers in armoede. Vliegenthart: ‘Dankzij deze maatregel bereiken we die bijna allemaal.’

Er komt niet alleen een verruiming van de inkomensgrens maar ook een gratis aanvullend ziektekostenpakket. De identiteitskaart wordt vergoed en voor ouderen met een minimuminkomen blijft het openbaar vervoer definitief gratis.

Het nieuwe beleid is onder meer gebaseerd op een onderzoek van bureau Nibud. Een werkend paar met twee kinderen en een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum komt iedere maand 200 euro tekort. Het wettelijk sociaal minimum is 1489,37 euro per maand voor een echtpaar en 1122,55 euro voor een alleenstaande.

De verhoging van de inkomenssteun is niet onomstreden. Wie een uitkering had en een baan krijgt, kan daar netto op achteruitgaan. Dit komt door het verlies van allerlei extra’s zodra hij aan het werk gaat. De zogenoemde armoedeval. Rotterdam heeft deze maand juist zoveel mogelijk toeslagen afgeschaft om de uitkeringsgerechtigden te stimuleren om werk te zoeken.

Uit het Nibud-onderzoek blijkt volgens Vliegenthart dat een baan ook met extra steun aantrekkelijk blijft voor arme werkende Amsterdammers. ‘Die gaan er juist op vooruit, omdat ze recht krijgen op deze voorzieningen, waarvoor ze dus niet langer zelf hoeven te betalen. Zo komen zij en hun kinderen uit hun isolement. De dikte van je portemonnee mag niet uitmaken of je wel of niet mee doet.’

Bron: Volkskrant

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief