Asscher: Gelijk loon voor gelijk werk Europese topprioriteit

Zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk in het land waar iemand aan de slag gaat, is een van de belangrijkste taken van de nieuwe Europese Commissie. Het aanpakken van de negatieve gevolgen van het vrij verkeer moet topprioriteit in Brussel zijn. Want het bestrijden van uitbuiting en het zorgen voor eerlijk werk is in het belang van iedereen in Europa.

Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een ingezonden brief in De Volkskrant en The Financial Times.

De minister verwacht een ambitieuze agenda vanuit Brussel en doet daar in zijn brief alvast concrete voorstellen voor. Zo pleit hij voor een Europees coördinatiecentrum voor gemeenschappelijke controles door inspectiediensten. Ook stelt hij voor dat werkgevers verplicht worden om hun gedetacheerde werknemers naast een gelijke beloning ook meer sociale rechten te geven. Want hoe meer de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers lijken op die van andere werknemers, hoe eerlijker de concurrentie op de arbeidsmarkt, zo redeneert Asscher.

Verder wil Asscher dat Brussel zo snel mogelijk zogenoemde ‘postbusondernemingen’ uitbant. Dat zijn bedrijven die zich op papier in het buitenland vestigen om hun activiteiten in eigen land tegen lagere loonkosten voort te zetten.

In augustus vorig jaar vroeg Asscher, toen samen met de Britse publicist David Goodhart, in een ingezonden stuk in De Volkskrant al aandacht voor de schaduwkanten van het vrij verkeer van werknemers. Hij waarschuwde toen dat als de Europese Unie te weinig doet tegen oneerlijke concurrentie en verdringing, dit rampzalige gevolgen heeft voor de sociale bescherming van alle werknemers in de EU.

Volgens de minister heeft deze oproep wel een waarschuwende werking gehad. Zo zijn er Europese afspraken gemaakt om fraude beter te kunnen bestrijden en komt er in Nederland een wet om schijnconstructies aan te pakken. Maar er moet volgens Asscher nog veel meer gedaan worden op weg naar een eerlijke Europese arbeidsmarkt.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief