Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Aanleiding compensatieregeling 
Werknemers van wie het dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is.

Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft naar de arbeidsongeschikte werknemer, dan staat hij voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten. Dit heeft bij veel werkgevers geresulteerd in slapende dienstverbanden. Met de compensatieregeling moeten deze slapende dienstverbanden worden voorkomen.

Toekomstige én oude gevallen 
Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om compensatie van de verstrekte transitievergoeding aan te vragen bij UWV voor zowel nieuwe aanvragen als alle betaalde transitievergoedingen bij ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid tussen 1 juli 2015 en april 2020.

Transitievergoedingen na 1 april 2020
Voor alle betaalde transitievergoedingen na 1 april 2020 kan de compensatie binnen 6 maanden na het betalen van de transitievergoeding worden aangevraagd. Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om de transitievergoeding in termijnen uit te betalen, kunt u de compensatie binnen 6 maanden na de laatste betaling aanvragen. Het UWV verwacht binnen 8 weken een beslissing te nemen en de compensatie uit te betalen.

Transitievergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020
Vanaf 1 april 2020 kan de compensatie van deze transitievergoedingen bij UWV worden aangevraagd, tot uiterlijk 30 september 2020. Het UWV verwacht voor deze aanvragen maximaal 6 maanden nodig te hebben om een beslissing te nemen en de compensatie uit te betalen.

Maximale compensatie
Belangrijk om te weten is dat als het UWV besluit om de betaalde transitievergoeding te compenseren er rekening gehouden wordt met een, per jaar vastgestelde, maximering van deze vergoeding, met een eventuele loonsanctie en het betaalde brutoloon tijdens periode van ziekte van de werknemer (exclusief werkgeverslasten). De periode waarin het dienstverband slapend is voortgezet, wordt niet meegeteld door het UWV voor de vaststelling van de compensatie.

Omdat de transitievergoeding voor de werkgever echter hoger wordt als het dienstverband slapend voortduurt en deze periode niet wordt gecompenseerd, kat het raadzaam om slapende dienstverbanden alsnog te beëindigen. Temeer omdat er inmiddels een paar gerechtelijke uitspraken zijn geweest waarbij de werknemer die na 2 jaar van arbeidsongeschiktheid zelf verzocht om beëindiging van het dienstverband in het gelijk is gesteld.

Compensatie aanvragen 
De aanvraag van compensatie van de transitievergoeding met terugwerkende kracht moet binnen zes maanden na tijdstip van inwerkingtreding van de wet plaatsvinden. Vaak is er veel geld gemoeid met deze compensatie. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat voor het berekenen, het aanvragen, het bewaken en controleren van de aanvraag de benodigde kennis en personeelscapaciteit ontbreekt of een ongewenste druk legt op uw organisatie.

SV Land kan u helpen bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding bij het beëindigen van de (slapende) arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunnen wij ook helpen bij het berekenen, aanvragen, bewaken en controleren van de compensatie door UWV.

Wanneer u hierin belangstelling heeft gaan wij graag met u om tafel voor een eerste gesprek en inventarisatie. Wij beoordelen uw slapende dienstverbanden en de daaruit voortvloeiende transitievergoedingen of deze in aanmerking komen voor compensatie.

Elk dossier waarvoor u ons inzet om:

–           de hoogte van de vergoeding te berekenen,
–           de hoogte van de compensatie te berekenen
–           de aanvraag voor compensatie in te dienen
–           de compensatie te bewaken en te controleren,

wordt op het bedrag voor de inventarisatie in mindering gebracht.

Voor meer informatie
Neem contact op met Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid op het telefoonnummer 079 3634400 of per mail ononnekes@svland.nl om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies voor het personaliseren van advertenties. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten