Gemeenten willen banen creëren voor jongeren

De Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vandaag met de vakbonden een sectorplan gelanceerd om in twee jaar tijd 250 arbeidsplekken voor jongeren te creëren. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in scholing van ouderen. Dat meldt het NRC vandaag.

Volgens de VNG krijgen gemeenten in de komende paar jaar een aantal nieuwe en complexe taken erbij, zoals de jeugdzorg en sociale werkvoorziening, waardoor er meer behoefte komt aan extra personeel. Daarnaast moet het plan ook de vergrijzing bij de gemeentes tegengaan. Zo is in vijf jaar tijd het aantal ouderen (zestig jaar en ouder) bij de gemeentes met 80 procent gestegen, terwijl het aantal ambtenaren onder de 35 juist met 20 procent is gedaald.

Naast de 250 arbeidsplekken voor jongeren, voorziet het plan ook in loopbaanontwikkeling voor ouderen. Zo worden er vijfhonderd coachingsplaatsen gecreëerd voor ouderen (55-plus) bij de gemeenten. Ook voorziet het plan in 750 opleidingsplaatsen voor deze groep. Op deze manier beogen de initiatiefnemers de overdracht van kennis van oud naar jong te stimuleren. Bedoeling is dat gemeentes voor de helft van de loonkosten subsidie krijgen van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De VNG en vakbonden leggen tien miljoen euro in, SZW dient daar nog vijf miljoen bij te leggen.

Het plan is vandaag ingediend bij SZW; over dertien weken is bekend of het ministerie akkoord gaat met het plan.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief