GroenLinks: “Maak het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen”

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen die moeilijk aan het werk komen een baan aan te bieden. Dat stelt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik voor in het plan ‘Verzekerd van werk’. Hij wil dat werkgevers gestimuleerd worden om mensen aan te nemen die vanaf 1 januari onder de Participatiewet gaan vallen. In het plan van GroenLinks hoeven werkgevers voortaan geen loon door te betalen als zo’n werknemer ziek wordt: gemeenten moeten dit risico afdekken met een no risk polis.

GroenLinks vindt dat de Participatiewet, die kansen moet bieden aan de mensen die moeilijk aan het werk komen, tekort schiet. Voor iedereen die het niet op eigen kracht redt op de arbeidsmarkt, moet de gemeente daarom een no risk polis aanbieden aan de nieuwe werkgever: werkgevers hoeven dan geen loon door te betalen bij ziekte. Uit onderzoek onder ondernemers blijkt dat het risico van de Ziektewet – en de verplichte loondoorbetaling gedurende twee jaar – een belangrijke drempel is voor bedrijven om mensen die nu een uitkering krijgen in dienst te nemen.

Het rijk moet hiervoor het beschikbare budget vrijmaken – in totaal 80 miljoen euro per jaar – en dat gelabeld aan de gemeenten overmaken. Alleen als het risico op loondoorbetaling bij ziekte wordt afgedekt voor werkgevers die mensen wil aannemen uit participatiewet, is het realistisch om 100.000 banen te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zegt Van Ojik.

Bram van Ojik: “Onder andere tijdens mijn stage bij de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam heb ik gezien dat ondernemers het risicovol vinden om mensen vanuit een uitkering in dienst te nemen. Daarom moeten we het aantrekkelijker maken om mensen die moeilijk aan het werk komen, aan te nemen. Dat kan door ervoor te zorgen dat niet de werkgever, maar de overheid het loon doorbetaalt als een werknemer ziek wordt.”

Later dit jaar behandelt de Tweede Kamer de Quotumwet die regelt dat werkgevers 100.000 banen gaan creëren voor die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt. GroenLinks zal bij de behandeling van deze wet een amendement voorstellen dat gemeenten verplicht om werkgevers de no risk polis aan te bieden nemen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief