WGA Casemanagement

Hoe leert u de klant écht kennen?

Anno 2019 staan we voor grote uitdagingen binnen het sociaal domein. De tekorten lopen op en de druk neemt toe. Dit is binnen alle domeinen van het sociaal domein een punt van aandacht maar ook specifiek binnen de uitvoering van de Participatiewet (Pw).

Heeft u voldoende grip op uw Pw-bestand en de bestandsontwikkeling? Heeft uw gemeente voldoende zicht op uw uitkeringsbestand Participatiewet? Heeft u voldoende periodieke contacten met uw cliënten? Zet u optimaal in op de participatie-/ werkmogelijkheden van uw cliënten?

SV Land heeft voor meerdere gemeenten het Pw bestand op een projectmatige manier in kaart gebracht. Daarnaast wordt het bestand geanalyseerd op kansen & mogelijkheden en wordt een groot deel van de doelgroep in beweging gezet op weg naar participatie dan wel werk.

Onze projectleiders verzorgen dergelijke projecten, al dan niet samen met uw medewerkers, van begin tot eind.  Zo’n projectmatige aanpak levert diverse concrete resultaten op. De belangrijkste resultaten:

–    het contact met uw klant/burger wordt verbeterd en het klantbeeld wordt beter & completer;
–    de participatie wordt verhoogd;
–    de uitstroom naar werk en voorliggende voorzieningen wordt verhoogd;
–    misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering wordt verminderd en wellicht voorkomen.

Periodiek klantcontact heeft ook een hele duidelijke preventieve werking.

Kortom, zo’n aanpak levert concrete resultaten en besparingen op evenals vruchtbare contacten met uw cliënten!

Interesse in deze effectieve en succesvolle aanpak? Neem dan contact op met Gina van den Oever, Manager Advies Sociaal Domein van SV Land, telefoon 06-51703325. Onze projectleiders staan klaar om uw gemeente hierin te ondersteunen.

Noot: SV Land gelooft in deze aanpak, die leidt tot meer contacten. Wij noemen dit Frequent Intensief Persoonlijk contact (FIP). Vanuit deze overtuiging sloegen SV Land, de Erasmus Universiteit, een particuliere verzekeraar en een aantal gemeenten in 2012 de handen ineen. We spraken af tijd, energie en geld te investeren in wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de FIP-methode.

De onderzoeksresultaten zijn nu gereed. Begin juli 2019, dus nog vóór het zomerreces, gaan we de resultaten van dit wetenschappelijke onderzoek in een landelijke bijeenkomst (in Utrecht) presenteren. Binnenkort volgt hiervoor de uitnodiging.

Mocht u op voorhand al interesse hebben om deze bijeenkomst bij te wonen, meldt u dan alvast aan via info@svland.nl

Auteur: Jan Braam, Manager Advies Sociaal Domein bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten