Hoog ziekteverzuim in de zorg

Het ziekteverzuimpercentage in de gezondheids- en welzijnszorg is hoger dan het gemiddelde verzuim in Nederland. In het eerste kwartaal van 2016 was het verzuim in de zorg 5,8 procent, 1,5 procentpunt hoger dan het gemiddelde verzuim. Dat is het grootste verschil sinds eind 2005. Dit meldt CBS.

In het eerste kwartaal van 2016 was het ziekteverzuimpercentage in Nederland 4,3. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 43 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. Het ziekteverzuim was met 5,8 procent het hoogst in de zorg. In deze bedrijfstak is het ziekteverzuim al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland, maar het verschil is de afgelopen tien jaar niet eerder zo groot geweest als in het eerste kwartaal van dit jaar.

Hoogste verzuim in verpleeg- en verzorgingshuizen
Het ziekteverzuim in de zorg was met 6,7 procent het hoogst in de verpleeg-en verzorgingshuizen. Ook in de maatschappelijke dienstverlening (welzijnszorg zonder overnachting) lag het verzuim afgelopen kwartaal boven de 6 procent. In de gezondheidszorg was het verzuim met 4,9 procent het laagst binnen de zorg.

In mei publiceerde CBS over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat in het eerste kwartaal van 2016 het aantal vacatures in de zorg toenam terwijl het aantal banen afnam. Ook de vacaturegraad is sinds 2009 niet meer zo hoog geweest. De zorg is op meerdere fronten een bedrijfstak in beweging.

Werknemers zorg wat vaker en langer ziek
Uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO blijkt dat werknemers in de zorg zich in 2015 gemiddeld 1,2 keer ziek hebben gemeld en ruim 9 dagen ziek waren. Dat is wat vaker dan het landelijk gemiddelde van één ziekmelding en dat zijn meer ziektedagen dan van de gemiddelde werknemer, die in 2015 bijna 7 dagen verzuimde.

Werknemers in de welzijnszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen gaven vaker dan gemiddeld aan dat de klachten waarmee zij verzuimden verband hielden met het werk. In de welzijnszorg lag het werkgerelateerde verzuim op 26,1 procent, in de verpleeg- en bejaardentehuizen was het 25,5 procent. Het gemiddelde van alle bedrijfstakken was 21,6 procent. In de gezondheidszorg lag het werkgerelateerde verzuim met 19,3 procent zelfs onder het gemiddelde van alle werknemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief