Klijnsma wil dat overheid meer arbeidsgehandicapten aanneemt

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaat er bij haar collega-bewindspersonen op aandringen dat er bij overheden meer arbeidsgehandicapten in dienst worden genomen. Dat zei Klijnsma in de Tweede Kamer tijdens een debat over de Participatiewet.

“We weten in welke overheidssectoren het moeilijk gaat. Zij moeten als de drommel aan de slag om de achterstanden in te halen”, zegt Klijnsma. Zij zal er in de ministerraad bij haar collega’s van Onderwijs, Financiën en Veiligheid en Justitie op aandringen dat er “een tandje bij moet” om de achterstanden in te lopen.

Provincies en gemeenten doen het wel goed en ook het bedrijfsleven is volgens Klijnsma op stoom. Als er geen vooruitgang wordt geboekt, dan kan er een verplicht quotum worden ingesteld, aldus de bewindsvrouw.

De Tweede Kamer krijgt zo spoedig mogelijk inzicht in hoe ver de verschillende overheden zijn. Of dat voor het zomerreces in juli is zoals de ChristenUnie graag wil, kan Klijnsma niet beloven aangezien het om andere departementen gaat. “Aan mij zal het niet liggen”, aldus de staatssecretaris.

Extra banen
Volgens de Participatiewet moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen. De publieke sector neemt 25.000 werknemers voor zijn rekening, het bedrijfsleven moet voor de resterende honderdduizend arbeidsplaatsen zorgen.

Werkgevers krijgen daar loonkostensubsidie voor. Zowel publieke als private partijen moeten voor 2026 stapsgewijs tot die aantallen komen, anders wordt een verplicht quotum ingevoerd. Juist de publieke sector loopt tot ergernis van veel partijen in de Kamer achter op schema.

Bron: nu.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief