10 tips om een loonsanctie te voorkomen

Afgelopen jaar legde UWV 3500 loonsancties op aan werkgevers. Dit betekent dat de werkgever een jaar lang het salaris door moet betalen aan werknemer. Het gaat om grote bedragen, maar gelukkig kunt u veel doen om een loonsanctie te voorkomen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers betalen bij ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door. Na twee jaar kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij de WIA-aanvraag beoordeelt UWV of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). UWV kijkt of de werkgever er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is.

Gevolgen voor werkgever

Als de werkgever niet voldaan heeft aan haar verplichtingen volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat de werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt de werkgever de kans om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen. Zodra de werkgever denkt hieraan te hebben voldaan wordt dit voorgelegd aan UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld naar een half jaar.

Belangrijkste reden voor een loonsanctie

 • De re-integratie is te laat of niet ingezet.
 • De administratie met betrekking tot de re-integratie is niet op orde. Ook al heeft u veel inspanningen verricht, u moet dit kunnen aantonen.

Hoe voorkomt u een loonsanctie?

 1. De werkgever is eindverantwoordelijk voor alles, ook voor de inzet van deskundigen zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienst. Gebruik uw gezond verstand en wees kritisch op de ingeschakelde deskundigen. Werk samen, maar houd de controle.
 2. Zorg voor een goed beleid met betrekking tot verzuim.
 3. Start direct na de ziekmelding met re-integratie.
 4. Houd tijdens het gehele ziekteproces een duidelijk dossier bij. UWV toetst de re-integratieinspanningen op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid.
 5. Probeer de medewerker zo snel mogelijk terug naar het bedrijf te krijgen. Al is het maar voor een paar uur per week. Uit onderzoek blijkt dat van werknemers die langer dan 3 maanden thuis zijn slechts 35% re-integreert op de werkplek.
 6. Vraag een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV. Het DO is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het oordeel wordt meegenomen in de RIV-toets. Hierdoor weet u of u op de goede weg bent.
 7. Zet op tijd een arbeidsdeskundige in die kan onderzoeken of werknemer terug kan naar zijn eigen werk of dat er passend werk binnen het eigen bedrijf is. Dit heet spoor 1 en doet u bij voorkeur in het 1e jaar van ziekte.
 8. Zet op tijd spoor 2 in als blijkt dat werknemer niet terug kan keren in het eigen bedrijf. Hierbij kijkt u of er re-integratie mogelijk is bij een ander bedrijf.
 9. Zet een mediator in bij meningsverschillen of conflicten tussen werkgever en werknemer.
 10. U kunt een verlenging van de loondoorbetalingverplichting aanvragen bij UWV. Telkens met drie maanden. Dit lijkt onlogisch, maar in deze drie maanden kunt u bij het verwachten van een loonsanctie alsnog proberen aan uw verplichtingen te voldoen. De kosten zijn bij succes lager dan de kosten van een loonsanctie.

Ondersteuning SV Land

SV Land is gespecialiseerd in complex en langdurig verzuim. We ondersteunen werkgevers bij het voorkomen van loonsancties én bij het indienen van bezwaar tegen opgelegde sancties.

Tjerk MoraalInformatie en contact
Voor meer informatie over ondersteuning bij een loonsanctie kunt u contact met ons opnemen. Uw contactpersoon is Tjerk Moraal, Manager Specialisten en Projecten.

T 079 363 44 00
E tmoraal@svland.nl

 

Wij maken gebruik van cookies voor het personaliseren van advertenties. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten