Meer dan 1700 studenten gepakt voor fraude met beurs

Studenten die hun portemonnee willen spekken door uitwonendenbeurs aan te vragen terwijl ze daar geen recht op hebben, zijn gewaarschuwd: vorig jaar zijn 1742 studenten die dit probeerden tegen de lamp gelopen. De controles op misbruik van de uitwonendenbeurs hebben vorig jaar tenminste €12 miljoen opgeleverd. Drie studenten hebben hun recht op studiefinanciering voorgoed verspeeld.

Misbruik uitwonendenbeurs

Na twee jaar experimenteren is op 1 januari 2012 de aanpak misbruik uitwonendenbeurs wettelijk geregeld, waardoor het mogelijk is geworden het te bestraffen. Het misbruik kan studenten duur komen te staan: als ze worden gepakt, moeten ze het te veel ontvangen bedrag terugbetalen plus een bestuurlijke boete van nog eens de helft van dat bedrag. Dit kan oplopen tot in totaal €3000 per jaar. Als ze daarna nog eens in de fout gaan lopen ze het risico het recht op studiefinanciering te verspelen.

Risicoprofiel

Het eerste jaar leverde 1742 gevallen van geconstateerd misbruik op. Daarnaast waren er nog eens 213 studenten die het te heet onder de voeten werd en kort voor een huisbezoek hun beurs hebben omgezet van uit- naar thuiswonend. De controles vinden plaats aan de hand van een risicoprofiel. Daarin wordt onder andere gekeken naar onlogische combinaties van adressen van een student en zijn ouders en de afstand tot de onderwijsinstelling.

Waarschuwing

Minister Bussemaker waarschuwt studenten die overwegen om een beurs aan te vragen waar ze geen recht op hebben. ‘Studiefinanciering moet terechtkomen waar het hoort; het is niet bedoeld om studenten die thuis wonen te spekken met een uitwonendenbeurs. Deze studenten duperen andere studenten die wel eerlijk zijn, en daarom pakken we ze hard aan.’

Een basisbeurs voor thuiswonenden in het hoger onderwijs is € 97,85 per maand, een uitwonendenbeurs € 272,46. Voor het mbo is het € 77,15 en € 251,76.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief