Ministerie schat toename doelgroep Participatiewet op 42.000

Het ministerie van SZW verwacht dat er tot met 2018 42 duizend mensen in aanmerking zullen komen voor de Participatiewet. Deze toename is het gevolg van het afsluiten van de Wsw, het beperken van de instroom in de Wajong en de aanwas van studerenden die in aanmerking komen voor een studietoelage. Omgerekend naar een gemeente van 100 duizend inwoners, komt dat neer op een extra instroom van 80 uitkeringsgerechtigden.

SZW berekende op verzoek van Divosa de verwachte toename van de verschillende groepen weer in jaargemiddelden. Hierbij geldt dat de eerste groep ‘geen instroom Wsw’ bij ongewijzigd beleid ook onder de gemeentelijke doelgroep zou zijn gevallen, omdat zij dan de Wsw zouden zijn ingestroomd. De derde groep zou bij ongewijzigd beleid in de studieregeling van de Wajong zijn gestroomd en kunnen vanaf 2015 een beroep doen op gemeenten voor een studietoelage uit het Gemeentefonds.

Ontwikkeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet (aantallen gemiddeld per jaar x 1.000)

2015 2016 2017 2018
Geen instroom Wsw (voltijdsplekken omgerekend naar personen) 2 6 10 15
Beperken toegang Wajong (excl. studerenden) 2 7 12 17
Studerenden die in aanmerking komen voor studietoelage 2 5 8 10
Totaal toename gemeentelijke doelgroep 6 18 30 42

 

Gemiddelde gemeente

Een gemiddelde gemeente met 100 duizend inwoners telde ultimo 2012 circa 2.500 bijstandsgerechtigden. Bij de aanname dat de nieuwe doelgroep gelijk verdeeld is over het land dan zou dat het volgende betekenen voor een gemiddelde gemeente met 100.000 inwoners:

  • 30 mensen extra per jaar door afsluiten Wsw; deze doelgroep was bij ongewijzigd beleid echter ook onder de doelgroep van de gemeenten gevallen (Wsw);
  • 30 mensen extra per jaar door beperking toegang van de Wajong;
  • 20 mensen extra per jaar door de studietoelage

Bron: Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief