Modernisering Ziektewet

Volgend jaar 2013 zal de wet modernisering Ziektewet in werking treden. Deze wet heeft grote gevolgen voor werkgevers maar ook voor werknemers.

Onderdeel van deze wet is een pakket maatregelen dat vangnetters, (ex-)werkgevers en uitvoerders moet stimuleren om langdurig verzuim en instroom in de WIA te voorkomen, de zogenoemde ‘modernisering van de Ziektewet (zw)’.~ Aan het doel van deze ‘modernisering’ is een bezuinigingstaakstelling gekoppeld van 250 miljoen euro.

De minister van SZW heeft bij brief d.d. 8 maart 201 l2 reeds aangegeven dat de uitkomstenvan de evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanleiding voor hem zijn om de activerende werking van de ZW te willen versterken. In deze brief zegt hij toe sociale partners bij de uitwerking van zijn voornemens te betrekken.

In bijgaande link treft u een brief aan van de stichting van de Arbeid aan de voorzitter en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Modernisering Ziektewet

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief