Pilot voor compensatie hogere premielast Ziektewet

AWVN is in samenwerking met andere koepelorganisaties een pilot gestart om de hogere premielast van de Modernisering Ziektewet te compenseren. Bedrijven die geen eigenrisicodrager Ziektewet zijn (geworden) krijgen hierdoor een instrument om de premielast ziektewet en WGA-flex te verminderen.

Werkgevers draaien vanaf 1 januari 2014 deels of volledig op voor de Ziektewet- en WGA-uitkeringen aan zieke ‘einde-dienstverbanders’. Het is een gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Zieke einde-dienstverbanders (EDV’ers) zijn werknemers met een vast of tijdelijk arbeidscontract, die ziek uit dienst zijn getreden of binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband ziek zijn geworden en bij gebrek aan een WW-uitkering een beroep moeten doen op het vangnet Ziektewet en eventueel de WGA. Werkgevers krijgen door de wijzigingen een veel groter financieel belang bij adequate verzuimbegeleiding en herplaatsing van zieke werknemers, zowel tijdens als na einde van het dienstverband.

AWVN is, samen met FME, Metaalunie, VNO-NCW en MKB-Nederland, met UWV in gesprek gegaan om de mogelijkheden te verkennen voor een ziektewet-convenant voor alle branches. De bedoeling is om bedrijven die geen eigenrisicodrager Ziektewet zijn (geworden), een instrument te bieden waarmee de premielast ziektewet en WGA-flex kan worden verminderd. Einde-dienstverbanders (vangnetters) die langdurig in de ziektewet verblijven, gaan werkgevers vanaf 2014 waarschijnlijk veel geld kosten.

Door einde-dienstverbanders met behulp van het UWV Werkbedrijf vanuit de Ziektewet in passende vacatures te laten hervatten, kunnen de ZW-uitkeringslasten omlaag worden gebracht en daarmee kan worden voorkomen dat werkgevers onnodig moeten opdraaien voor individueel gedifferentieerde ZW- en WGA(flex)premies. Het UWV heeft indicatieve berekeningen gemaakt. Op basis van die berekeningen wordt getaxeerd dat de verblijfsduur van EDV’ers in de Ziektewet met een intensievere aanpak in het eerste ZW-jaar zodanig kan worden bekort dat er per saldo 12 miljoen euro aan uitkeringslasten kan worden bespaard.

Op grond van deze ‘business-case’ is besloten om per 1 juli 2013 in de arbeidsmarktregio’s IJsselvechtstreek en Rijnmond een proef te starten, om EDV’ers met voorrang naar passend werk te bemiddelen.  Aan alle werkgevers in de regio’s Rijnmond en IJsselvechtstreek wordt verzocht om hun vacatures aan te melden bij Werkgeversservicepunt Rijnmond en Werkgeversservicepunt IJsselvechtstreek. Bij de aanmelding moet worden vermeld dat het gaat om een werkzoekende uit de ‘vangnetpopulatie’. Lees meer details op de site van de AWVN.

Bron: flexnieuws.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief