Politie moet ziekteverzuim beter aanpakken

Het hoge ziekteverzuim bij de politie moet worden aangepakt. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft maatregelen toegezegd.

De politie deed en doet niet genoeg voor medewerkers die langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, in opdracht van de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de vakorganisaties.

Langdurig ziekteverzuim

Uit een schatting van TNO blijkt dat ongeveer 4,1 procent van het totaal aantal politiemedewerkers langdurig thuis zit, gemiddeld 14 maanden. In zo’n 30 procent van de gevallen gaat het om mensen met psychische klachten.

Voor het onderzoek werden bijna duizend dossiers van politiemedewerkers onder de loep genomen die meer dan drie maanden ziek thuiszitten. Voor langdurig zieke medewerkers geldt de Wet Verbetering Poortwachter, die erop gericht is de medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Bij de politie werd deze echter niet goed en volledig uitgevoerd.

Geen probleemanalyse

Zo werd in ongeveer een derde van de gevallen geen goede probleemanalyse of plan van aanpak gemaakt. ,,Dan zaten er mensen al maanden thuis, maar niemand, ook de leidinggevenden, wisten niet precies waarom en met welke klachten. Bijvoorbeeld omdat er inmiddels al een nieuwe chef zat”, licht Jannine van den Berg, lid van de korpsleiding, toe.

De korpsleiding zegt zich ervan bewust te zijn dat de verzuimbegeleiding van mensen om wie het gaat ,,in het verleden niet in alle gevallen naar behoren is verlopen”, en dat te gaan aanpassen. ,,De reden dat april vorig jaar met dit onderzoek is begonnen, is dat we signalen kregen vanuit de organisatie dat het meer dan eens misging met mensen die langdurig ziek waren.”

Verzuimvolgsysteem

Ter verbetering begint de politie vanaf komend jaar onder meer met een landelijk verzuimvolgsysteem, worden leidinggevenden getraind op het beter omgaan met mensen die ziek zijn en komen er verzuimcoaches. ,,Ik verwacht en hoop dat de eerste duizend langdurig zieken snel weer aan de slag kunnen. Begin volgend jaar moet het langdurig ziekteverzuim zeker een procentpunt lager zijn, rond de 3 procent”, aldus Van den Berg.

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief