Sturen op heel de mens, ook bij kwetsbare jongeren

In mijn eerdere baan als coördinator van een leerwerkplek voor kwetsbare jongeren in Roermond, kwam ik al tot de conclusie dat je netwerken moet ontwikkelen op basis van wat mensen nodig hebben. Dat vind ik nog steeds. Telkens moet je een netwerk creëren rond dat ene kwetsbare individu.

We knippen mensen nog steeds te veel op in talenten, mogelijkheden en problemen. Terwijl je moet sturen op heel de mens. Ik moest hier aan denken toen ik op 10 december aanwezig was bij het symposium arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren in Amersfoort.

Bij die bijeenkomst deelden professionals uit diverse domeinen –gemeenten, UWV, maar ook cliëntenraden, jeugdzorg en onderwijsinstellingen – hun kennis en inzichten. Met als sleutelvraag: hoe bouw je samen een passend netwerk voor kwetsbare jongeren?

Aanleiding voor de bijeenkomst was het feit dat de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren overal in Nederland opnieuw vorm krijgt. Dit heeft er mee te maken dat wij als UWV terugtreden. Zowel jongeren als werkgevers kunnen niet altijd meer een beroep doen op de arbeidsdeskundige kennis die UWV heeft opgebouwd in de Wajong. Op dit moment zijn dan ook overal professionals van gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen volop in de weer om nieuwe wegen te vinden, nieuwe verbonden te smeden.

Stel de jongere centraal
Als UWV willen we deze professionals graag de hand reiken en hen kennis aanreiken. Daarom hebben we onderzoek van regioplan (PDF) gesubsidieerd naar succesfactoren bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het reguliere en speciaal onderwijs. Grootste succesfactor blijkt het centraal stellen van de jongere – ogenschijnlijk een platitude, maar de praktijk is nog vaak anders. Ook de samenwerking tussen meerdere disciplines en expertises is cruciaal.

Er moet niet alleen voldoende kennis zijn over de problematiek van de doelgroep, maar ook de bereidheid om multidisciplinair te werken en anderen toe te laten op jouw vakgebied. Pas dan wordt kennis echt effectief. Ook arbeidsdeskundige kennis blijkt van groot belang. Via het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, dat het symposium arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren organiseerde, wordt die kennis beschikbaar gesteld, onder andere via arbeidsdeskundigen.nl. Verder is continuïteit in de begeleiding van jongeren volgens het onderzoek randvoorwaarde voor succes.

Eigenlijk ben ik heel optimistisch over de beweging die nu overal in Nederland ingezet moet worden. Je ziet dat de Wet baanafspraak een sociale beweging op gang heeft gebracht. Neem Alliander, waar UWV in november 2015 een convenant mee sloot. Zij zeggen openlijk: wij willen een inclusieve arbeidsorganisatie zijn. De tijd is rijp voor netwerken op regionaal en lokaal niveau waarin ook werkgevers actief zijn. Uit ervaring weet ik dat als werkgevers eenmaal de stap zetten, medewerkers ook zo gaan handelen. Heb het zelf meegemaakt bij eerdere banen. Als het klimaat er naar is, springen collega’s graag bij, bijvoorbeeld als een gehandicapte collega even hulp nodig heeft als deze naar het toilet moet.’

Auteur: Tof Thissen, directeur Werkbedrijf UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief