Terugwerkende kracht WGA definitief van de baan

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij het inlooprisico WGA-flex zal aanpassen, waardoor de nu geldende terugwerkende kracht verdwijnt.

Het op handen zijnde besluit tot aanpassing van het inlooprisico WGA-flex was al eerder via AMweb naar buiten gekomen, maar is nu dus ook definitief. Dit is vooral te danken aan de lobbyactiviteiten van het Verbond van Verzekaars. In zijn brief aan de Tweede Kamer omschrijft de minister de aanpassing als volgt: “Aanvullend daarop heb ik naar aanleiding van signalen van verzekeraars besloten tot verbeteringen tijdens de overgangssituatie tot 2016 wanneer de WGA verzekeringsmarkt wordt uitgebreid met flexwerkers. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn of worden, zullen de WGA-lasten van flexwerkers die vóór 2016 ziek zijn geworden, vanaf 2016 niet individueel hoeven te betalen. Tevens heb ik met het UWV afgesproken dat het UWV geanonimiseerde informatie over de WGA-risico’s, van zowel vaste als flexkrachten, zal verstrekken aan het Verbond van verzekeraars. Eerder is soortgelijke informatie bij de start van de WGA verstrekt. Voor verzekeraars is dit van belang voor hun risicomodellen en voor het bepalen van verantwoorde risico-opslagen op de premie. Met het Verbond is tot slot geconcludeerd dat er geen substantieel premieverschil (rentehobbel) is in de overgangsperiode. Met deze maatregelen worden de concurrentieverhouding en de stabiliteit ook tijdens de overgang geborgd”.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief