Utrecht wil minste werklozen in 2018

De gemeente Utrecht wil in 2018 de laagste werkloosheid van Nederland hebben. Sociaal ondernemerschap, vaak in de vorm van startups, moet dat mede bewerkstelligen. Dat zei wethouder Victor Everhardt donderdag tijdens de Social Enterprise Day.

Race to the bottom
Everhardt zegt deze harde ambitie uit te spreken, zodat iedereen ervoor open staat en een bijdrage kan leveren. ‘We hebben de laagste werkloosheid van de G4 en van de G32 staan in het midden. We groeien als stad, maar er staan ook mensen aan de zijkant. Daarom moeten we alle denkkracht in de stad gebruiken om deze en andere sociale en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.’ Dat doet de gemeente met het platform Social Impact Factory die tijdens dezelfde dag werd gelanceerd. ‘Onze ambitie kan voor andere gemeenten ook een inspiratie zijn de werkloosheid aan te pakken. Dan krijg je een race to the bottom. Daar zou ik blij mee zijn.’

Social Impact Factory
De Social Impact Factory is een platform dat ondernemende oplossingen moet bedenken voor maatschappelijke en ecologische vraagstukken De gemeente Utrecht werkt hierin samen met sociaal ondernemers, organisaties en lokale initiatieven. Het gaat om doelen als een beter milieu, meer sociale samenhang in een buurt of het bestrijden van zwerfvuil. Met lokaal ondernemerschap moeten maatschappelijke problemen op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid worden aangepakt.

Aanjager van sociaal ondernemen
Dat doet het platform door elke sociale vraag met een ondernemersvisie te benaderen: het product levert zowel winst op voor de samenleving als financiële winst voor de onderneming. Sociale ondernemingen zijn vaak startups die weer fungeren als motor van de economie. Utrecht wil als een van de meest competitieve regio’s van Europa het hart en aanjager zijn van sociaal ondernemen in Nederland. Sociale ondernemingen in de vorm van startups kunnen banenmotor zijn in sectoren als ict en zorg en welzijn nieuwe stijl, zegt Everhardt. ‘We hebben ook initiatieven als Band op Spanning en The Colour Kitchen. De groei van de stad trekt ook nieuwe horeca. Het nieuwe WTC-gebouw betekent nieuwe bedrijvigheid en trekt daarbij andere economische activiteiten.’

Ondernemingszin nodig
Volgens Everhardt moeten we af van het idee dat de overheid banen kan creëren. ‘We hebben ondernemingszin nodig.’ De gemeente Utrecht zal in de Social Impact Factory vooral een faciliterende rol spelen. ‘Als overheid trekken we ons niet terug, maar spelen een andere rol en dat is hard werken. We doen ons best nieuwe initiatieven mogelijk te maken door eerder “ja, en” in plaats van “nee, tenzij” te zeggen. Als iets niet lukt zijn we daar transparant over.’ 
Een startup kan namelijk ook mislukken, beseft Everhardt. ‘Er mislukt veel, maar geslaagde initiatieven schalen de rest op. Er bestaat nu eenmaal ondernemersrisico. Dat moeten we zelf ook leren als gemeente. Maar er is wel veel potentie en er zijn resultaten.’

Andere definitie van winst
Het begrip “winst” moeten we anders gaan definiëren. ‘Het gaat niet alleen financiële winst, maar ook om herwaardering van kennis en mensen, maatschappelijke en sociale winst. Die werelden komen steeds meer bij elkaar.’ Maar die sociale resultaten moeten wel meetbaar zijn. Het feit dat mensen “redelijk tevreden” zijn over een initiatief, zegt niet of het goed of slecht is. ‘Het is een uitdaging om sociale winst meetbaar te maken. Een resultaat van het Slow Fashion atelier I-did is bijvoorbeeld dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding krijgen en een bijdrage leveren. Dat is winst.’

Win-winsituatie voor iedereen
Ook letterlijk. Als bedrijven of organisaties investeren in initiatieven om mensen aan werk te helpen en dat slaagt, scheelt dat de gemeente uitgaven aan uitkeringen. Met het Lokaal Economisch Fonds (LEF) hoopt de gemeente werkgevers te stimuleren de werkloosheid terug te brengen. In april tekende de gemeente met de Rabobank Foundation, Start Foundation en horecaondernemers van The Colour Kitchen een “social impact bond”. Daarmee moeten 250 jongeren tussen 17 en 35 in de komende vier jaar werk vinden in de horeca. De foundations investeren hierin 7 ton. ‘Dat waarderen we door een bedrag aan die investeerders terug te geven. Een optimale situatie voor iedereen.’

Bron: binnenlandsbestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief