Wientjes: sociaal akkoord duurt nog weken

DEN HAAG (ANP) – Het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden gaat ,,eerder nog weken dan dagen” duren. Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisaties VNO-NCW heeft dat vrijdag gezegd tijdens een ontmoeting van de sociale partners in Utrecht. Hij wees erop dat het bij de onderhandelingen over ingewikkelde onderwerpen gaat. Voorzitter Ton Heerts van de FNV liet zich in soortgelijke woorden uit. Eerder zeiden de sociale partners te verwachten medio april met een akkoord te komen.

Het kabinet rekende aanvankelijk op een akkoord eind maart, maar gaf bonden en werkgevers uitstel toen dat niet haalbaar bleek. Premier Mark Rutte en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken lieten zich vorige week nog optimistisch uit over het verloop van het sociaal overleg. De premier zei ,,voldoende perspectief” te zien. Bronnen op het Binnenhof speculeerden de afgelopen dagen over een akkoord eind volgende week. De sociale partners praten over maatregelen om de economische crisis te bestrijden. Hun afspraken moeten leiden tot een sociaal akkoord met het kabinet. Dat is daar erg op gebrand omdat het verwacht dan ook steun van de oppositie te krijgen voor zijn plannen. Het kabinet is in de Senaat afhankelijk van de oppositie, omdat de regeringsfracties VVD en PvdA daar geen meerderheid hebben.

Moeilijke punten in het overleg zijn onder meer de voorgenomen ingreep in de WW en de versoepeling van het ontslagrecht. De bonden zijn daar mordicus tegen. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht boden werknemers van de sociale werkvoorziening een petitie aan waarin ze protesteerden tegen de kabinetsplannen om 70.000 werkplekken bij de sociale werkplaatsen te schrappen. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, moeten dan zo veel mogelijk in een reguliere baan aan de slag. Wientjes liet weten dat in het sociaal overleg wordt gesproken over mogelijkheden om deze mensen aan banen in het bedrijfsleven te helpen zonder dat ze het etiket ‘arbeidsgehandicapt’ krijgen opgeplakt. De werkgevers willen dan wel af van de plicht die het kabinet bedrijven willen opleggen dat 5 procent van hun personeel uit arbeidsgehandicapten moet bestaan. Voor de FNV is dat bespreekbaar als er voldoende garanties komen voor arbeidsgehandicapten.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief