Ziekteverzuim laagst sinds 1996

 

In de periode 1996-2012 is het ziekteverzuimpercentage het laagst in 2012, in dat jaar komt het uit op 4,0 procent. Het ziekteverzuim laat in het tijdvak 1996-2012 twee verschillende periodes zien. In de periode 1996-2003 varieerde het ziekteverzuim van 4,6 tot 5,5 procent. Het gemiddelde in die periode kwam uit op 5,1 procent. Vanaf 2004 is het ziekteverzuim gedaald. Het verzuimpercentage is in de periode 2004-2012 vrijwel constant en het gemiddelde verzuim kwam uit op 4,1 procent.

De afname van het ziekteverzuim vindt plaats in de periode na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet, die op 1 april 2002 van kracht werd, was bedoeld om de instroom in de voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid te beperken. Hiertoe werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

De ziekteverzuimpercentage in Nederland zijn vanaf 1996 volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt door koppeling van verschillende bronnen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief