Huub Habets – Ketensamenwerking

Behalve het publieke domein zijn voor het bestrijden en voorkomen van ondermijning ook andere disciplines nodig om effectief in te kunnen grijpen.

Huub Habets heeft als Specialist Veiligheid en Leefbaarheid veel ervaring met het opzetten van dergelijke samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente samen optrekt met de recherche, justitie en het OM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het gaat dan om praktische vraagstukken zoals “welke gegevens mogen onderling gedeeld worden en onder welke voorwaarden?” Huub werkte lang bij het Kenniscentrum Handhaving VNG en de voorlopers daarvan en is namens SV Land als adviseur betrokken bij meerdere projecten rondom Veiligheid.

Meer over Huub

Terug naar vorige pagina