Spreker Remy van der Hoek

Remy van der Hoek – De verbinding tussen drie domeinen

Ondermijning aanpakken is zo gemakkelijk nog niet, juist omdat het onderwerp domein-overschrijdend is. Remy van der Hoek is een ervaren expert in de aanpak van ondermijning.

Met behulp van praktijkvoorbeelden uit de gemeente Waalwijk, vertelt hij hoe je tot effectieve ambtelijke samenwerking komt tussen het Sociaal Domein, Openbare Orde & Veiligheid en het Fysieke Domein.

Remy is bovendien een groot voorvechter van preventie. Ook als het gaat om het voorkomen van ondermijning is intensieve samenwerking nodig. Hoe kun je voorkomen dat wijken in leefbaarheid achteruit lopen? In Waalwijk leidden enkele – op het oog simpele – aanpassingen van het beleid tot verbeteringen.

Meer over Remy

Terug naar vorige pagina