KLM kan 5,6 miljoen besparen door het controleren van no-riskpolissen

Werkgevers in Nederland betalen vaak het loon van zieke werknemers met een beperking door. Terwijl ze in dat geval gebruik kunnen maken van de zogenaamde no-risk polis, waarbij UWV deze ziektekosten betaalt.

Uit onderzoek van het UWV (juli 2018) blijkt dat bij meer dan de helft van de ziektegevallen onder werknemers met een aandoening of handicap de baas het loon doorbetaalt. Veel bedrijven weten niet welke medewerkers een no-riskpolis hebben. Zo zijn bedrijven een dief van hun eigen portemonnee.

Niet-geclaimde no-riskpolissen per groep

2015 2016
WAO’ers 83,80% 82,40%
WGA’ers 45,10% 48,60%
Wajongers 43,50% 37,00%
WIA 35-minners 86,80% 85,90%
Totaal 63,70% 59,90%

 Bron: UWV

 

Berekening

Bij KLM werken naar schatting 32.000 werknemers. Daarbij zijn naar schatting minimaal 960 werknemers met een no-riskpolis. Het ziekteverzuim bij KLM is hoog. Bij een ziekteverzuim van gemiddeld 12% bij KLM kan het niet claimen van no-risk polissen per jaar oplopen tot een onnodige kostenpost van € 5.600.000.*

*Dit bedrag is exclusief een extra besparing die gerealiseerd kan worden door de WGA-kosten voor werknemers met een no-riskpolis terug te vorderen bij het UWV.

Besparingsonderzoek

Ook andere regelingen van de overheid blijven vaak onbenut. SV Land biedt KLM daarom een besparingsonderzoek aan op basis van no cure no pay. In dit onderzoek kijken we naar de volgende onderdelen op het gebied van sociale zekerheid:

  • Afdracht sociale verzekeringspremies UWV/Belastingdienst
  • Beschikkingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)
  • Recht op Premiekorting (tot 1-1-2018)
  • Recht op Loonkostenvoordelen/LKV (vanaf 1-1-2018)
  • Recht op Vangnetsituaties Ziektewet en WIA
  • Wet Vermindering Afdracht overige fiscale (stimulerings)regelingen
  • Bezwaar- en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en WIA

Dit besparingsonderzoek voerden wij eerder succesvol uit bij onder meer de volgende bedrijven:

Over SV Land

SV Land wil werkgevers, verzekeraars, gemeenten en overheidsdiensten helpen om fouten te herstellen en fraude op te sporen. Het doel? De sociale zekerheid in Nederland beter maken én betaalbaar houden.

Met onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij een besparingsonderzoek ontwikkeld, waarmee wij voor uw organisatie een flinke besparing met terugwerkende kracht realiseren. Bovendien zorgen wij samen met u vanuit de opgedane ervaringen en kennis voor een goede borging naar de toekomst.

 

Ja, ik heb interesse in een besparingsonderzoek van SV Land