Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2021

Algemeen

Sinds maart 2020 staat veel in het teken van de coronapandemie. Dat geldt ook voor het terrein van de Participatiewet. Er zijn noodmaatregelen door het kabinet genomen. Niet alleen voor wat betreft de regels van de Participatiewet zelf (denk aan de versoepeling van de 4 weken zoektijd voor de doelgroep jonger dan 27 jaar), maar ook in de vorm van bijzondere regelingen als de Tozo en de TONK.

Dit alles speelt zich af in een onzekere situatie. Wanneer hervat het normale leven zich weer? Wat zijn de gevolgen van deze periode voor mensen met schulden, voor jongeren en voor kwetsbare mensen? En hoe zwaar zijn de financiële tijden die ons dan te wachten staan? Als het gaat om de werkloosheidscijfers, dan constateren we tot dusverre dat er nog sprake is van dalende cijfers. Het toont aan dat het onvoorspelbare tijden zijn.

De zaak van de terugvordering van ruim € 7.000,- van de mevrouw die boodschappen had ontvangen van haar moeder in de gemeente Wijdemeren heeft de gemoederen bezig gehouden. Het leidde tot een discussie over maatwerk in het sociale domein en over te strenge regelgeving en handhaving.

Deze discussie gaat vermoedelijk wel tot aanpassingen leiden in wet- en regelgeving. Maar het gaat over meer dan regelgeving. Het gaat ook over de manier van uitvoeren. Over het benutten van de mogelijkheden die de wet al biedt. En over de doelstellingen van de Participatiewet.

Deze thema’s komen aan de orde tijdens de Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2021. Tijdens deze Masterclass komen actuele ontwikkelingen aan de orde.

Daarnaast besteden we aandacht aan nieuwe wetgeving (zoals de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) en aan actuele wetsvoorstellen (zoals het wetsvoorstel uitvoeren breed offensief).

De Masterclass geeft een breed overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en van toekomstige ontwikkelingen. Hierbij besteden we aandacht aan inkomensondersteuning, participatie, re-integratie en handhaving.

Ook omliggende wet- en regelgeving, zoals de wijzigingen in de Wajong en de gewijzigde Wet inburgering, komen aan de orde. Beide wetten raken het speelveld en de doelgroep van de Participatiewet.

Behalve ontwikkelingen in uitvoering, beleid, wet- en regelgeving hebben we het ook over de belangrijkste jurisprudentie in het afgelopen jaar. We hebben hiervoor enkele interessante uitspraken geselecteerd.

De Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2021 brengt de professional binnen de gemeentelijke sociale zekerheid in een dag weer op de hoogte van alle ontwikkelingen op het vakgebied. Kortom: een boeiende en leerzame dag: een aanrader!

Doel

Na afloop van de training is de cursist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de beleidsterreinen en de wetswijzigingen met betrekking tot de Participatiewet.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Programma

Actualiteiten en ontwikkelingen

 • Gevolgen van corona
 • Hoofdlijnen Tozo en TONK
 • Maatwerk bij uitvoering Participatiewet en evenwichtigheid in de handhaving
 • Doelgroepen en bestandsontwikkeling
 • Effecten kostendelersnorm
 • Wijziging gezamenlijke huishouding

Wetswijzigingen 2021 en wetsvoorstellen

 • Vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Wet vereenvoudiging Wajong
 • Wetsvoorstel uitvoeren breed offensief (o.a. loonkostensubsidie/studietoeslag)
 • Uitsluiting fraudevorderingen bij de vermogenstoets
 • Nieuwe Wet inburgering

Jurisprudentie

 • Vermogen en schulden
 • Draagkracht bij beslag op inkomen
 • Boete-oplegging

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De docent brengt u op een prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij.

Overig

Certificaat

Aan het einde van de masterclass ontvang je van SV Land een Certificaat van Deelname.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

De training kan ook in-company worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten