Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2022

Algemeen

De Toeslagenaffaire en de boodschappenzaak in Wijdemeren leiden tot veranderingen op het terrein van de sociale zekerheid. Er is een roep om meer maatwerk, werken vanuit de bedoeling en minder rigide en minder strenge wetgeving, Hierbij gaat het om andere wetgeving, maar ook om een gewijzigde manier van uitvoeren van de wet.

Natuurlijk heeft corona nog steeds gevolgen voor de samenleving. Dat geldt ook voor het terrein van de Participatiewet. Weliswaar zijn de Tozo en de TONK sinds 1 oktober 2021 beëindigd, maar de maatregelen die gevolgen hebben voor ondernemers, raken uiteraard de economie en de arbeidsmarkt. Dit leidt tot (tijdelijke) wet- en regelgeving en daarnaast kan dit effecten hebben op de cliëntenbestanden van gemeenten.

In 2022 doen zich diverse wijzigingen voor binnen het domein van de Participatiewet. Denk bijvoorbeeld aan de gewijzigde Wet inburgering die ertoe leidt dat gemeenten de asielstatushouders moeten ontzorgen door middel van het verplicht doorbetalen van vaste lasten. Daarnaast moet een Plan Inburgering en Participatie gemaakt worden.

Een andere wijziging doet zich waarschijnlijk per 1 april 2022 voor. De hoogte van de studietoeslag wordt voortaan landelijk bepaald en er gaan een aantal nieuwe regels gelden.

Andere ontwikkelingen zijn het wetsvoorstel uitvoeren breed offensief, waarin regels zijn opgenomen voor mensen met arbeidsbeperkingen, en de extra energietoeslag voor lagere inkomens die door de gemeente moet worden uitgevoerd.

Deze thema’s komen aan de orde tijdens de Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2022. Tijdens deze Masterclass komen actuele ontwikkelingen aan de orde. Hierbij wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de maatregelen die het nieuwe kabinet aankondigt in het regeerakkoord.

De Masterclass geeft een breed overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en van toekomstige ontwikkelingen. Hierbij besteden we aandacht aan inkomensondersteuning, participatie, re-integratie en handhaving. Op verzoek kunnen hierbij accenten worden gelegd, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Behalve ontwikkelingen in uitvoering, beleid, wet- en regelgeving hebben we het ook over de belangrijkste jurisprudentie in het afgelopen jaar. We hebben hiervoor enkele interessante uitspraken geselecteerd. Uiteraard komt hierbij de belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de toepassing van de inkomstenvrijlating als sprake is van inkomsten boven de norm aan de orde.

De Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2022 brengt de professional binnen de gemeentelijke sociale zekerheid in een dag weer op de hoogte van alle ontwikkelingen op het vakgebied. Kortom: een boeiende en leerzame dag: een aanrader!

Doel

Na afloop van de training is de cursist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de beleidsterreinen en de wetswijzigingen met betrekking tot de Participatiewet.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Programma

Actualiteiten en ontwikkelingen

 • Regeerakkoord nieuw kabinet
 • Maatwerk bij uitvoering Participatiewet en evenwichtigheid in de handhaving
 • Extra energietoeslag voor lagere inkomens
 • Wijziging van de kostendelersnorm?
 • Niet-gebruik van algemene bijstand
 • Factsheet Participatiewet 2021 (doelgroepen en bestandsontwikkeling)
 • Gevolgen van corona
 • Terugblik Tozo en TONK
 • Aanpak jeugdwerkloosheid
 • Stand van zaken wijziging gezamenlijke huishouding

Wetswijzigingen 2021/2022 en wetsvoorstellen

 • Vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Wet vereenvoudiging Wajong
 • Wetsvoorstel uitvoeren breed offensief (o.a. loonkostensubsidie/inkomstenvrijlating)
 • Verzamelwet SZW 2022 (inclusief aanpassing studietoeslag)
 • Uitsluiting fraudevorderingen bij de vermogenstoets
 • Nieuwe Wet inburgering
 • Recht op algemene bijstand bij gedwongen opname

Jurisprudentie

 • Recht op vrijlating bij inkomsten boven de norm
 • Hoogte van maatregelen op grond van artikel 18 lid 5 Participatiewet
 • Onleesbaar maken van bankafschriften
 • Oproepen voor een gesprek

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De docent brengt u op een prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij.

Overig

Certificaat

Aan het einde van de masterclass ontvang je van SV Land een Certificaat van Deelname.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

De training kan ook in-company worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten