Masterclass – Actualiteiten Sociale Zekerheid voor HR professionals

Algemeen

Er is geen vakgebied waar zoveel verandert als in de sociale zekerheid. Als u werkt als HR-professional is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van de geldende wetgeving voor werknemers en werkgevers. De Masterclass Sociale Zekerheid voor HR-professionals zorgt ervoor dat u in één dag bijgepraat wordt.

In de Masterclass Sociale Zekerheid leert u alles over wetgeving voor werknemers en werkgevers, de verplichtingen waaraan werkgevers moeten voldoen en de financiële regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken.

Veel wetten rondom Sociale Zekerheid worden in de loop der tijd complexer. Alleen wanneer u goed op de hoogte bent van de actuele stand van zaken kunt u vraagstukken rondom sociale verzekeringen op een goede manier oplossen. In de Masterclass Sociale Zekerheid gaat het daarom ook om de meest recente ontwikkelingen in de sociale zekerheid.

Met humor gepresenteerd!
Cursist over deze cursus

Doel

Na het volgen van de Masterclass Sociale Zekerheid voor HR-professionals bent u helemaal up to date als het gaat om het totaalplaatje van de sociale zekerheid in Nederland.

U hebt basiskennis van de belangrijkste wetten voor werknemers en werkgevers, kent de verplichtingen van de werkgever en weet gebruik te maken van de financiële regelingen die er voor werkgevers bestaan.

Doelgroep

Deze masterclass is breed opgezet en veelzijdig. Dat maakt deze eendaagse cursus geschikt voor een brede doelgroep.

Het gaat om HR-managers en HR-medewerkers, beleidsmakers, managers en medewerkers salarisadministratie, OR-leden, administratieconsulenten, juridisch medewerkers, verzuimcoördinatoren, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en medewerkers van verzekeraars en intermediairs.

Programma

In de Masterclass Sociale Zekerheid voor HR-professionals komen de volgende onderwerpen aan bod:

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Loondoorbetalingverplichting bij ziekte
 • Arbeidsongeschiktheid door ziekte
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid (slapende dienstverbanden, compensatieregeling transitievergoeding)

Re-integratie en verplichtingen voor de werkgever

 • Re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer
 • Wet verbetering poortwachter: Beleidsregels beoordelingskaderpoortwachter en Werkwijzer poortwachter UWV (mei 2020)

Uitkeringen en werkgeversverzekeringen

 • De Ziektewet op hoofdlijnen
 • Eigenrisicodragerschap voor de ZW
 • De WIA op hoofdlijnen
 • Eigenrisicodragerschap voor de WGA
 • Werkloosheidsregeling

Financiële regelingen voor werkgevers

 • No-riskpolis
 • Wet tegemoetkomingen loondomein
 • Loondispensatie
 • Loonkostensubsidie

Trainer

Monique van de Graaf is een HR businesspartner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Haar werkzaamheden zijn zeer diverse van aard. Zo is Monique beschikbaar voor interim HRM opdrachten, verzorgt ze regelmatig trainingen en presentaties op het terrein van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en is ze auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Overig

PE-punten

NVvA
Je ontvangt na afloop van deze masterclass 1 PE-punt.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een certificaat na het afronden van de training.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

Het is mogelijk om de Masterclass Sociale Zekerheid voor HR-professionals ook in-company aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.