Post HBO opleiding tot Casemanager regie op Verzuim (Crov)

Algemeen

Wil je graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov te vervullen? Dan is de Post HBO Opleiding Casemanager regie op Verzuim (Crov) de juiste keuze.

De rol van de register-casemanager is enerzijds die van onafhankelijke procesbegeleider en anderzijds die van adviseur. De register-casemanagers hebben als toegevoegde waarde dat zij als geen ander in staat zijn om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.

Wat is een Casemanager regie op verzuim?
Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces op casusniveau en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals.

Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij aan het verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.

Bekijk ook de Post HBO opleiding tot Register Case- en Caremanager (Rccm)

Samenwerking met Capabel Hogeschool

De Post HBO Opleiding Crov is ontwikkeld in samenwerking met Capabel Hogeschool.

Niet alle opleidingsaanbieders bieden door de overheid geaccrediteerd onderwijs op hbo-niveau aan en kunnen dus niet garanderen dat een opleiding ook daadwerkelijk op hbo-niveau wordt gegeven, ondanks de vaak gebruikte term Post HBO.

Het HBO-onderwijs van Capabel Hogeschool is door de NVAO geaccrediteerd.

Doelgroep en toelating

Heb je je HBO-studie (net) succesvol afgerond of ben je werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige bij een werkgever, inkomensverzekeraar, intermediair of arbodienst? Dan is de Post HBO opleiding Crov een goede vervolgstap voor je carrière.

Heb je geen HBO-diploma? Dan wordt je individuele situatie bekeken. Een entreetoets kan deel uitmaken van de procedure.

Voor het volgen van de Post HBO Opleiding Crov is basiskennis van de Wet verbetering Poortwachter, ZW en WGA ook een vereiste. Bezit u deze kennis niet, dan is onze driedaagse Basisopleiding Casemanager Verzuim een goede start.

Programma

Samenvatting

 • Oriëntatie en positionering casemanagement bij verzuim en re-integratie
 • Sociaal recht: het arbeidsrecht
 • Publiek recht: Sociale Zekerheid (Wvp, ZW, WIA)
 • Hybride stelsel en financiering
 • Visie op verzuim Verzuimmodellen
 • Werkproces Wet Verbetering Poortwachter (UWV specifiek)
 • De bedrijfsarts over lichamelijke klachten
 • De bedrijfsarts over psychische klachten
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Management en organisatie
 • Professionele gespreksvaardigheden – telefonische communicatie
 • Praktijkopdracht Crov

Bekijk het detailprogramma (PDF)

Praktische informatie

Crov en RCCM combineren?
Wil je ook de Post HBO Opleiding tot Rccm volgen? Bij gelijktijdige inschrijving voor beide opleidingen krijgt u € 400 korting.

Beschermde Titel
De Post HBO Opleiding tot Crov is NVAO geaccrediteerd. Hierdoor kunt u met een succesvolle afronding van onze Post HBO opleiding Crov zich als register-lid inschrijven bij de RNVC en krijgt u de beschermde titel Crov®.

Trainers
Docenten van SV Land en Capabel werken samen aan toepassing van je kennis en vaardigheden om zo direct toepasbare competenties te ontwikkelen. Zij zijn allen in de dagelijkse praktijk werkzaam en hebben actuele kennis.

Rooster
Op onze website staan de startdata. Het gehele rooster kunt u opvragen via opleidingen@svland.nl.

Inschrijvingsvoorwaarden
Omdat deze opleiding een samenwerking is gelden de Algemene Voorwaarden van Capabel Hogeschool. Meer weten over Capabel? Kijk op www.capabelhogeschool.nl/over-de-hogeschool.

In-company

Bij alle opleidingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het opleidingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.