Post HBO opleiding tot Register Case- en Caremanager (Rccm)

Algemeen

Wil je graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Rccm te vervullen? Dan is de Post HBO Opleiding Register Case- en Caremanager (Rccm) de juiste keuze.

De rol van de register-casemanager is enerzijds die van onafhankelijke procesbegeleider en anderzijds die van adviseur. De register-casemanagers hebben als toegevoegde waarde dat zij als geen ander in staat zijn om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.

Wat is een Register Case- en Caremanager?
Als Rccm werk je op beleidsniveau en doe je onderzoek naar oorzaken van verzuim, arbeidsongeschiktheid, risico’s en kosten. Je bent in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren dat risico’s voorkomt en beheersbaar kan maken.

Je bent strategisch gesprekspartner van de werkgever als het gaat om de maximale inzetbaarheid van medewerkers.

Bekijk ook de Post HBO opleiding tot Casemanager Regie op Verzuim (Crov)

Doelgroep en toelating

Ben je werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als Crov, casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige bij een werkgever, inkomensverzekeraar, intermediair of arbodienst? Dan is de Post HBO opleiding RCCM een goede vervolgstap voor je carrière.

Heb je geen opleiding tot Crov afgerond? Dan wordt je individuele situatie bekeken. Een entreetoets kan deel uitmaken van de procedure.

Voor het volgen van de Post HBO Opleiding Crov of Rccm is altijd basiskennis van de Wet verbetering Poortwachter, ZW en WGA ook een vereiste. Bezit u deze kennis niet, dan is onze driedaagse Basisopleiding Casemanager Verzuim een goede start.

Programma

Samenvatting

 • Oriëntatie op de Register Case en Caremanager
 • Recht
 • Privacywetgeving
 • Schadelastbeheersing
 • Premielasten/Eigen risicodragen
 • Inclusieve arbeidsorganisatie
 • Strategie
 • Management en organisatie
 • Financiële bedrijfseconomische inzichten van een organisatie
 • Professionele gespreksvaardigheden – zakelijke communicatie
 • Presenteren
 • Intervisie

Bekijk het detailprogramma (PDF)

Praktische informatie

RCCM en Crov combineren?
Wil je ook de Post HBO Opleiding tot Crov volgen? Bij gelijktijdige inschrijving voor beide opleidingen krijgt u € 400 korting.

Beschermde Titel
De Post HBO Opleiding tot Rccm is NVAO geaccrediteerd. Hierdoor kunt u met een succesvolle afronding van onze Post HBO opleiding Rccm zich als register-lid inschrijven bij de RNVC en krijgt u de beschermde titel Rccm®.

Trainers
Docenten van SV Land werken samen aan toepassing van je kennis en vaardigheden om zo direct toepasbare competenties te ontwikkelen. Zij zijn allen in de dagelijkse praktijk werkzaam en hebben actuele kennis.

In-company

Bij alle opleidingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het opleidingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten