Training Verzuimaanpak voor leidinggevenden

Algemeen

Hoe beïnvloed je het verzuim in een organisatie? Dat is de grote vraag waar veel organisaties mee worstelen. Verzuim en inzetbaarheid hebben altijd aandacht nodig. Om dit te beïnvloeden zal er een bewuste aanpak gevolgd moeten worden.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in de verzuimaanpak. Het voorkomen en oplossen van verzuim en sturen op inzetbaarheid is een belangrijke taak voor leidinggevenden. Zij worden hierin vaak gesteund door HR en Casemanagers.

Onze training gaat in op de Wet verbetering Poortwachter en  verzuimbeleid en is gericht op de kennis die een leidinggevende behoort te weten om uiteindelijk loonsancties te voorkomen en om de medewerker weer ze snel mogelijk op een verantwoorde wijze op de werkplek terug te hebben. Ook worden er handvatten gegeven op welke wijze de manager op een opbouwende en constructieve manier het gesprek kan aangaan met de verzuimende werknemer.

Doel

Deze training is vooral bedoeld voor managers die geen casemanager verzuim zijn, maar die wel (of deels) taken vanuit de Wet verbetering poortwachter moeten uitvoeren of moeten toezien op een juiste uitvoering ervan.

Bijvoorbeeld een vestigingsmanager of een afdelingsmanager van een bedrijf, een regio of vestigingsdirecteur van een onderwijsinstelling, een hospitality manager, enz. Mensen die wel verantwoordelijk zijn voor het eerste contact met de zieke werknemer en vaak ook voor de uitvoering van de stappen in het vervolgtraject, maar waarvan ziekteverzuim niet hun beroep is.

Doelgroep

De training is voor managers die geen Casemanager verzuim zijn, maar wel taken van de Wet Verbetering Poortwachter uitvoeren of toezien op de juiste uitvoering ervan. Bijvoorbeeld een  afdelingsmanager, vestigingsmanager van een commercieel bedrijf of regiodirecteur van een onderwijsinstelling. Managers die verantwoordelijk zijn voor het eerste contact met de zieke werknemer en vaak verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het vervolgtraject, maar waarvan ziekteverzuim niet hun beroep is.

Programma

De training is 1 dag.

Tijdens de training wordt elke stap van het verzuimproces aan de hand van de Wet Verbetering Poortwachter behandeld. Bij elke stap wordt stilgestaan of het ook daadwerkelijk goed geregeld is, je rol als leidinggevende, en hoe je de regie houdt.

 • Basisbeginselen verzuim en verzuimbeleid
 • Hoe houd je als werkgever en (wettelijke) eindverantwoordelijke, de regie over het gehele proces?
 • Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in?
 • Wie doet wat, en wie is waar verantwoordelijk voor?
 • AVG, wat mag je wel noteren, wat niet?
 • Wat zijn de consequenties als je je niet houdt aan de richtlijnen?
 • Hoe voer je een verzuimgesprek met zieke werknemer?
 • Hoe ga je om met het allereerste telefoontje?
 • Hoe ga je om met een zieke werknemer met name bij complex problematiek?
 • Welke afspraken maak je met je zieke werknemer?
 • Hoe leg je de verantwoordelijkheid ook bij zieke werknemer neer en niet alleen bij het bedrijf?
 • Trainen op wat als lastig ervaren wordt

Daarnaast maken we doorlopend gebruik van praktijkvoorbeelden.

 • Hoe gaat het nu, wat gaat er goed en wat gaat mis?
 • Hoe om te gaan en af te stemmen met de eigen HR-afdeling, Arbodienst en UWV?
 • Waar ben je verantwoordelijk voor en hoe hou je regie?
 • Wat moet je doen om loonsancties te voorkomen?

Trainers

Alice Hendriksen Oostereng is één van de trainers van SV Land. Alice is al meer dan 20 jaar ondernemer en heeft AHO Consultancy BV opgericht. Zij is gespecialiseerd in werkgelegenheidsvraagstukken. Onder het motto “verbetering kan niet zonder verandering” gaat ze op onorthodoxe wijze klussen te lijf daarbij steunend op jarenlange ervaring. Dat betekent in essentie: afspraak is afspraak. En heilige huisjes? Daar heeft ze weinig ontzag voor. Zij is een partner bij Ziekteverzuim, Loopbaantrajecten, Outplacement, Projectmanagement, Interim management, UWV trajecten, Mobiliteit, Reorganisaties, Werving en Selectie en andere werkgelegenheidsvraagstukken waar extern advies of ondersteuning gewenst is.

Overig

Certificaat

Na het afronden van de Training Verzuimaanpak voor leidinggevenden ontvangt u een Certificaat van Deelname.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

Het is mogelijk om de Training Verzuimaanpak voor leidinggevenden ook in-company aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief