Verdiepingscursus Participatiewet

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.2 beoordeeld.

Algemeen

Deze cursus is uitermate geschikt als opvolger van de Basiscursus Participatiewet. Maar ook als losse cursus is deze erg nuttig voor ervaren medewerkers van een sociale dienst die behoefte hebben aan verdieping en verbreding van hun kennis.

Of het nu gaat om beslissingen nemen op bijvoorbeeld aanvragen, adviseren van uw collega’s bij complexe vraagstukken of het vertegenwoordigen van uw gemeente in bezwaar en beroep, u wilt zich verzekeren van de nodige diepgaande en actuele kennis op relevante onderwerpen binnen de Participatiewet.

Doel

In deze cursus wordt u verder vertrouwd gemaakt met de Participatiewet, zowel wat betreft wet- en regelgeving als relevante jurisprudentie. Het programma is zo samengesteld, dat de theorie direct gekoppeld wordt aan de praktijk. Hierdoor kunt u het geleerde meteen toepassen.

Ook is er veel ruimte voor interactie, vragen en discussies, zodat deze leervorm bijdraagt aan het bereiken van uw doel.

Doelgroep

U werkt als klantmanager, kwaliteitsmedewerker of medewerker bezwaar en beroep bij een sociale dienst en u zou graag uw kennis van de Participatiewet willen verdiepen en verbreden om nóg sterker in uw schoenen te staan.

Programma

De volgende onderwerpen komen in deze driedaagse cursus aan bod:

 • Doelstellingen en grondbeginselen Participatiewet
 • Begripsbepalingen Participatiewet
 • Kring van rechthebbenden Participatiewet
 • Melding en aanvraag
 • Hoogte van de uitkering (waaronder de kostendelersnorm)
 • Middelen en de vrijlating hiervan
 • Arbeids- en overige verplichtingen
 • Afstemmen van de uitkering
 • Opleggen bestuurlijke boete
 • Herzien of intrekken van de uitkering
 • Terugvorderen van de uitkering

Overig

Trainer
De cursus zal worden verzorgd door een zeer ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De docent zal u dan ook op een prettige wijze de theorie -en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk- bijbrengen.

Certificaat
U ontvangt een certificaat nadat u alle dagen heeft bijgewoond. Bij het missen van één cursusdag ontvangt u een bewijs van deelname. Bij het missen van meer dan één cursusdag(en) ontvangt u geen bewijs van deelname. Wij kijken dan met u hoe u deze cursusdag(en) zou kunnen inhalen. Dit om de kwaliteit van onze cursus te waarborgen.

In-company

De training kan ook in-company worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.