Incompany Training iRN Sociale Zekerheid (verdieping)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.3 beoordeeld.

Algemeen

De samenleving digitaliseert steeds meer. De cijfers van het CBS geven aan dat 93% van de Nederlandse huishoudens beschikt over een internetaansluiting. Vrijwel iedereen is actief op internet en via openbare bronnen kan je veel relevante informatie verzamelen. De strategie is doelgericht zoeken op internet. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Je moet daarom de hooiberg en de speld kennen. Hiertoe heeft SV Land de training iRN Sociale Zekerheid ontwikkeld.

Het instrument internetonderzoek kan in de wereld van de sociale zekerheid zeer effectief worden ingezet binnen de veilige omgeving van het iRN netwerk en met de mogelijkheden van iColumbo. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het verzamelen van informatie voor uitkeringsfraude;
  • Het verkrijgen van een completer beeld van uitkeringsgerechtigden, met als doel een betere begeleiding naar werk te realiseren;
  • Ook kan het behulpzaam zijn bij het opsporen van zogenaamde “verdwenen debiteuren”.

Doel

Na afloop van de training kan de deelnemer verfijnde technieken toepassen om het diepe web te ontsluiten binnen de omgeving van het iRN netwerk en kent de deelnemer de mogelijkheden van iColumbo.

Doelgroep

De training is bedoeld voor gebruikers van het iRN netwerk, zoals: klantmanagers, inkomensconsulenten, fraudepreventie-medewerkers, medewerkers van terugvordering & verhaal, toezichthouders, handhavers, sociaal rechercheurs, internetrechercheurs bij opsporingsdiensten en overheidsinstellingen.

Programma

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

  • Websites
  • Social Media platforms
  • Vastleggen en rapporteren
  • Gebruik van verschillende tools
  • Zoekstrategieën

Er wordt veel geoefend met de eerder geleerde technieken van internetonderzoek aan de hand van kleinere en grotere casuïstiek. De training wordt aangepast aan het niveau van de eerder gedane internetonderzoek trainingen. Ook is het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen, welke dan klassikaal besproken wordt.

Overig

Instapniveau
Basiskennis van iRN en dagelijks gebruik van het internet en meerdere browsers.

Trainers
De trainers hebben veel praktijkervaring met internetonderzoek, in de eigen rol als internet-auditor en als trainer op dit onderwerp.

Training ‘on the job’
Naast deze trainingen kan SV Land begeleiding door een internet auditor ‘on the job’ aanbieden.

Advisering
Indien u iRN/internetonderzoek wilt inbedden in uw beleid en interne werkprocessen, dan kunnen wij u hierbij eveneens ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat iRN de effectiviteit en de efficiëntie van de processen kan vergroten.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief