Incompany Training Uitspraken Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.7 beoordeeld.

Algemeen

De uitspraken van de CRvB zijn van grote waarde voor medewerkers van sociale diensten. Immers, zonder het volgen van de uitspraken is het ondoenlijk om het werk juridisch correct af te handelen. De Training Uitspraken Centrale Raad van Beroep leert deelnemers om de uitspraken te interpreteren en te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

De CRvB behandelt zaken in hoger beroep over sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenaren. Voor deze zaken is dit de hoogste rechterlijke instantie.

Deelnemers krijgen actuele casussen van de CRvB voorgelegd die met de groep worden besproken. Uiteraard wordt hier gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring van de deelnemers, het is een actieve training. Daarnaast is het goed om met elkaar eenzelfde werkwijze te hanteren, wat met de discussies wordt bereikt.

Tijdens de training worden vier tot zes actuele uitspraken behandeld, die relevant zijn voor medewerkers van gemeentelijke sociale diensten. Deelnemers kunnen ook zelf casussen of input aanleveren.

Doel

Na het volgen van de training kunnen deelnemers zelfstandig uitspraken van de CRvB lezen, interpreteren en toepassen in de praktijk.

Doelgroep

De training is geschikt voor klantmanagers rechtmatigheid, medewerkers bezwaar- en beroep en overige medewerkers bij een gemeente die met de CRvB te maken hebben.

Programma

De training duurt één dagdeel en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lezen en analyseren van uitspraken van de CRvB.
  • Aan de hand van een aantal casussen actief uitpluizen wat de uitspraak van de CRvB zou kunnen zijn.
  • Kennis vergaren over de betreffende gebruikte artikelen.

Overig

Trainer
De training wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De docent brengt u op een prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij.

Incompany

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief