Training Wet Inburgering

Algemeen

Op 3 juni 2020 is het wetsvoorstel Inburgering ingediend bij de Tweede Kamer. In de maand juni worden een aantal zaken verder uitgewerkt en op 29 juni staat de wet geagendeerd bij de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het wetgevingsoverleg.

Na behandeling in de Tweede kamer, naar verwachting dit najaar, en Eerste kamer, zal de wet per 1-7-2021 van kracht worden.

In februari en maart 2020 organiseerde SV Land al drie drukbezochte Inburgeringskennisbijeenkomsten ter voorbereiding op deze aankomende wet. In drie presentaties van inhoudsdeskundige over inhoud van de wet, organisatie, Inburgeringpilots VOI, Inkoop en aanbesteding werden handvatten gegeven over voorbereiding en invoering van de wet binnen de gemeente.

Nu organiseert SV Land een Training Wet Inburgering, specifiek gericht op beleid en implementatie in de uitvoering van uw organisatie.

Doel

De Training Wet Inburgering richt zich op Beleidsmedewerkers en Casemanagers die zich willen verdiepen in de wet en handvatten zoeken voor de uitvoering en implementatie.

Na deze dag:

 • Kent u de wet
 • U weet de vertaalslag te maken naar de uitvoering van uw gemeente
 • U kunt aan de slag met een plan van aanpak implementatie

De training wordt digitaal aangeboden, voor een groep van maximaal 15 personen. De training wordt afgewisseld met kleine schrijfopdrachten.

Daardoor blijft de bijeenkomst persoonlijk en overzichtelijk. Het blijft ook mogelijk vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

Het is mogelijk om op aanvraag per regio of per gemeente een training te volgen.

Doelgroep

De Training Wet Inburgering richt zich op Beleidsmedewerkers en Casemanagers die zich willen verdiepen in de wet en handvatten zoeken voor de uitvoering en implementatie.

Programma

Dagdeel 1

 • Behandeling doel en inhoud wet inburgering
 • Toepassing van de wet in uw organisatie
 • Regierol van gemeenten: intern en extern opdrachtgeverschap en ketenregie: COA, Vluchtelingenwerk, welzijn, Wmo, Participatie, jeugd
 • Aanpak ten behoeve van de huidige groep inburgeraars
 • (Ondertussengroep/ einde lening)
 • Maatwerk Brede oriëntatie en intake en PIP
 • Relatie inburgering/ taal met participatie, opleiding en werk

Dagdeel 2:

 • Analyse van uw inburgeraars aan de hand van de taakstelling
 • Leerroutes: B1, Opleidingsroute en Z-route: wat koopt u in, voor welke groep?
 • Ontzorging en maatschappelijke begeleiding
 • Link naar maatwerk en participatie
 • Wat is uw planning?

Trainers

Wim Top is al 30 jaar actief binnen de inburgering en integratie van vergunninghouders. Daarnaast heeft hij een brede docent- en trainerservaring op diverse hogescholen en organisaties.

Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig beleidsadviseur en projectleider voor diverse gemeenten (Lelystad, Houten, Weesp, Voorschoten, Wassenaar, Ermelo, Zoetermeer, Tilburg, Waalwijk en Roermond). Wim kent de uitvoeringspraktijk, en kan daardoor de vertaalslag maken van de praktijk naar de wet en vice versa. Wim heeft een groot landelijk netwerk op het gebied van inburgering en participatie en is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Overig

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een certificaat na het afronden van de training.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

Het is mogelijk om de Wet Inburgering ook in-company aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten