Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2017

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.6 beoordeeld.

Algemeen

De Participatiewet is twee jaar geleden ingevoerd. De uitvoering is aan het werk gegaan met de uitgangspunten en regels van de nieuwe wet. Ook de rechter heeft zich bezig gehouden met de rechtsgeldigheid van de wijzigingen. Zo zijn er diverse uitspraken gedaan over de toepassing van de kostendelersnorm.

Maar ook de wetgever zelf zat niet stil. Zo zijn wijzigingen aangebracht om de loonkostensubsidie effectiever te maken en is een verplichting ingevoerd voor gemeenten om beschut werken in te zetten.

In de Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2017 kijken we naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en we kijken naar actuele wetsvoorstellen en naar actuele ontwikkelingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de experimenten die in diverse gemeenten gaan starten. Maar ook over de wijzigingen op het gebied van de bestuurlijke boete. In een dag bespreken we de diverse thema’s: van participatie naar handhaving, en van inkomensbeleid naar re-integratie.

Deelname aan de Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2017 verbreedt de kennis en levert inspiratie op. Kortom: een must voor professionals binnen de sociale zekerheid!

Doel

Na afloop van de training is de cursist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de beleidsterreinen en de wetswijzigingen met betrekking tot de Participatiewet.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Programma

Is de crisis voorbij?

 • Daling van de werkloosheid, maar nog geen duidelijke daling van de bijstandsuitkeringen
 • De gevolgen van de instroom van statushouders
 • Mogelijkheden om de uitkeringslasten te beperken

Nieuwe wetgeving 2016

 • Vrijlating lijfrenteopbouw
 • Wet taaleis Participatiewet
 • Wijziging inkomstenvrijlating

Ontwikkelingen

 • Jurisprudentie kostendelersnorm
 • Experimenten Participatiewet
 • Stand van zaken banenafspraak
 • Extra geld voor kosten van kinderen

Nieuwe wetgeving

 • Beëindiging i.v.m. deelname aan een terroristische organisatie
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Verplichten van beschut werk
 • Invoering Praktijkroute
 • Wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie
 • Verzamelwet SZW 2017
 • Wijzigingen bestuurlijke boete

Jurisprudentie

 • Bestuurlijke boete
 • Blokkeren van de bijstand
 • Gezamenlijke huishouding
 • Buiten behandeling laten
 • Re-integratie en maatregelen

In-company

De training kan ook in-company worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.