Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2021

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8,2 beoordeeld.

Algemeen

Werk jij dagelijks met de Participatiewet en de regels die daaruit voortvloeien voor arbeidsparticipatie? Dan is het bijspijkeren van je kennis geen overbodige luxe. Deze masterclass brengt je op de hoogte van alle relevante jurisprudentie en wetswijzigingen die belangrijk zijn in 2021.

In september 2019 verscheen de evaluatie van de Participatiewet van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Deze evaluatie kreeg veel aandacht in de media. Het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is een wet die niet aan de verwachtingen heeft voldaan.

Veel doelgroepen waar de wet voor bedoeld is, blijken door de Participatiewet slechter af te zijn dan daarvoor. De financiële middelen die gemeenten krijgen, zijn niet toereikend, waardoor de aandacht in veel gevallen uitgaat naar de mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijna direct na het uitkomen van de evaluatie, kwam staatssecretaris Van Ark met een reactie waarin ze aangaf in te zetten op een niet vrijblijvende uitvoering van de tegenprestatie. Deze reactie viel niet goed in gemeenteland.

De discussie die hierdoor ontstond over de Participatiewet en vooral ook over de vraag ‘hoe moet het dan wel’ speelt een belangrijke rol bij de Masterclass Actualiteiten Participatiewet.

Tijdens de dag wisselen de deelnemers ervaringen uit. En we kijken naar de landelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over het breed offensief arbeidsbeperkten. En natuurlijk spreken we over het wetsvoorstel verbetering van ondersteuning van mensen in de bijstand en aanpassing van de uitvoering van de taaleis.

Doel

De Masterclass biedt voor elk wat wils. De ontwikkelingen over participatie, re-integratie, inkomensondersteuning, boetebeleid en fraudebestrijding komen allemaal aan bod. Zo blikken we terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar toekomstige ontwikkelingen.

Ook aan omliggende wet- en regelgeving besteden we aandacht. Bijvoorbeeld nieuwe regelgeving over de arbeidsmarkt in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de nieuwe Wet Inburgering. Beide wetten raken het speelveld en de doelgroep van de Participatiewet.

Behalve ontwikkelingen in uitvoering, beleid, wet- en regelgeving hebben we het ook over de belangrijkste jurisprudentie in het afgelopen jaar. We hebben hiervoor belangrijke, verrassende en verhelderende uitspraken geselecteerd.

De Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2020 brengt de professional binnen de gemeentelijke sociale zekerheid in een dag weer op de hoogte van alle ontwikkelingen op het vakgebied. Kortom: een boeiende en leerzame dag: een aanrader!

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Programma

Actualiteiten en ontwikkelingen

 • Evaluatie Participatiewet
 • Geen vrijblijvende uitvoering tegenprestatie
 • Breed offensief arbeidsbeperkten
 • Stand van zaken banenaanpak
 • Stappenplan vertrouwensbeginsel
 • Experimenten Participatiewet
 • Herziening boete
 • Uitspraak Rb Den Haag over Systeem Risico Indicatie (SyRI)

Wetswijzigingen 2021 en wetsvoorstellen

 • Individuele studietoeslag
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wijzigingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • Wijziging gezamenlijke huishouding
 • Uitsluiting fraudevorderingen bij de vermogenstoets
 • Concept-wetsvoorstel verbetering van ondersteuning van mensen in de bijstand en aanpassing van de uitvoering van de taaleis
 • Nieuwe Wet inburgering

Jurisprudentie

 • Gezamenlijke huishouding
 • Afstemming
 • Fraude-onderzoeken/Boete-oplegging
 • Bijzondere bijstand

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. De docent brengt u op een prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij.

Deze praktijkervaring zorgt ervoor dat de cursus nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet in de Basisopleiding Participatiewet.

Overig

Certificaat

Aan het einde van de masterclass ontvang je van SV Land een Certificaat van Deelname.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

Het is mogelijk om de Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2020 ook in-company aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de masterclass meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen van de Participatiewet die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten