Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.4 beoordeeld.

Algemeen

SV Land is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van handhaving binnen de gemeentemarkt. Inmiddels werken wij met circa 50 handhavingsspecialisten dagelijks aan uitdagende projecten. Voor mensen die nog weinig tot geen ervaring hebben als handhavingsspecialist heeft SV Land de opleiding tot junior handhavingsspecialist ontwikkeld. Een zeer praktijkgerichte opleiding, waarbij naast kennis ook het trainen van vaardigheden aan de orde komt.

Doel

Met deze opleiding vormt u de basis voor uw toekomstige carrière als handhavingsspecialist. Via een intensief programma wordt u volledig op de hoogte gebracht van de relevante wet- en regelgeving, zoals de Participatiewet. Ook worden u communicatie en gesprekstechnieken tijdens deze opleiding eigen gemaakt. Verder worden praktijksituaties nagebootst en werkt u met rollenspellen en professionele acteurs.

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn binnen een Sociale Dienst van een gemeente en de ambitie hebben om handhavingsspecialist te worden. Ook voor klantmanagers die hun kennis willen verbreden, is dit een zeer geschikte opleiding.

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Participatiewet

 • De Participatiewet binnen de sociale zekerheid
 • Begripsbepalingen, doelstellingen en grondbeginselen Participatiewet
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag en verificatie
 • Bijzondere bijstand (waaronder inkomens- en studietoeslag)
 • Middelen: inkomen en vermogen
 • Re-integratie en participatie
 • Arbeids- en overige verplichtingen
 • Handhaving: afstemming en boete
 • Terugvordering en verhaal

Fraudealertheid

 • Visie op handhaven
 • Uw eigen normen en waarden
 • Risicoprofielen en signalen
 • Bevoegdheden: wat mag wel en wat mag niet
 • Analyse bankafschriften op fraudesignalen
 • Internetonderzoek

Huisbezoek

 • Wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie rondom huisbezoeken
 • Voorbereiding huisbezoek naar aanleiding van verzamelde gegevens en verrichte waarnemingen
 • Effectief en veilig afleggen van een huisbezoek
 • De samenwerking met de collega’s
 • Vastlegging objectieve gegevens tijdens het huisbezoek
 • Vastlegging van de verklaring van de cliënt, voor, tijdens en na het huisbezoek
 • Confrontatie met de cliënt na het huisbezoek

Omgaan met Agressie

 • Verbale of frustratie (emotionele) agressie;
 • Witte boorden agressie (Instrumentele agressie, vilein) en instrumentele agressie;
 • Bedreiging, schelden, (sexuele) intimidatie, discriminatie en fysiek geweld;
 • Agressie onder invloed van alcohol/drugs en medicijnen

Gesprekstechnieken

 • Lastige/confronterende gesprekken
 • Omsingeling en trechtering
 • Aandacht voor sanctioneren, motiveren en activeren
 • Gesprekken voeren aan de hand van fraudesignalen, lastige vragen durven stellen
 • Gesprekken voeren over houding en gedrag
 • Regie houden in het gesprek
 • Gespreksplan, inclusief feiten verzamelen en doelen bepalen na het dossieronderzoek

Rapporteren en besluitvorming

 • In uw werk gaat u rapportages maken. Mede met het oog op de juridische gevolgen hiervan, is het belangrijk dat deze van goede kwaliteit zijn. Een rapportage dient zo objectief mogelijk te zijn en gebaseerd op feiten. De rapportage dient ook goed onderbouwd te zijn, zodat als er bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt aangetekend deze stand kan houden.

Algemene wet bestuursrecht en toezichthouderschap

 • Actualiteiten
 • Kernbegrippen van de wet: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende.
 • De (juiste) wijze van bevoegdheidsverkrijging: attributie, delegatie en mandaat.
 • Formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur.
 • Toezichthouderschap en handhaving.
 • Rechtsbescherming: bezwaar en (hoger) beroep

Overig

Examen
De training Participatiewet sluit je af met een examen. Optioneel kun je ook een praktijkopdracht huisbezoek doen. Daar komen alle onderdelen van de opleiding aan de orde. De start van een huisbezoek (hoe kom je binnen?), waarborgen van eigen veiligheid, doelstelling huisbezoek, de verschillende gesprekstechnieken, omgaan met weerstanden, onderzoek van de woning, omgaan met de informatie, afsluiting van het gesprek en de conclusie.

Vrijstelling
Bij aantoonbare kennis van één van de modules is de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen, de aanvraag zal worden voorgelegd aan de examencommissie.

Na het met goed gevolg voltooien van deze opleiding tot Junior Handhavingsspecialist heeft u een goede basis om u verder te bekwamen tot Handhavingsspecialist.

Nazorg
SV Land stelt de deelnemers van de opleiding in de gelegenheid om na afloop van de opleiding vragen te stellen. De vragen hebben betrekking op de opleiding die u heeft genoten. De vragen kunnen worden gesteld via het mailadres van de trainers. De trainers reageren zo snel als mogelijk of via de mail of u wordt persoonlijk benaderd.

Trainers
De trainers van SV land hebben veel praktijkervaring met de verschillende onderwerpen, in de eigen rol als toezichthouder/handhavingsspecialist binnen het publieke domein en als trainer/coach op dit onderwerp.

In-company

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten