Post HBO opleiding tot Casemanager regie op Verzuim (Crov)

Algemeen

Wil je graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov te vervullen? Dan is de Post HBO Opleiding Casemanager regie op Verzuim (Crov) de juiste keuze.

Wat is een Casemanager regie op verzuim?
Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces op casusniveau en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals.

Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij aan het verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.

Verzuim klinkt saai, maar is één van de meest dynamische vakgebieden in Nederland.
Trainer Ruth Ravensteijn

Doelgroep en toelating

Heb je je HBO-studie (net) succesvol afgerond of ben je werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige bij een werkgever, inkomensverzekeraar, intermediair of arbodienst? Dan is de Post HBO opleiding Crov een goede vervolgstap voor je carrière.

Heb je geen HBO-diploma? Dan wordt je individuele situatie bekeken. Een entreetoets kan deel uitmaken van de procedure.

Voor het volgen van de Post HBO Opleiding Crov is basiskennis van de Wet verbetering Poortwachter, ZW en WGA ook een vereiste. Bezit u deze kennis niet, dan is onze driedaagse Basisopleiding Casemanager Verzuim een goede start.

Programma

Samenvatting programma
 • Oriëntatie en positionering casemanagement bij verzuim en re-integratie
 • Sociaal recht: het arbeidsrecht
 • Publiek recht: Sociale Zekerheid (Wvp, ZW, WIA)
 • Hybride stelsel en financiering
 • Visie op verzuim Verzuimmodellen
 • Werkproces Wet Verbetering Poortwachter (UWV specifiek)
 • De bedrijfsarts over lichamelijke klachten
 • De bedrijfsarts over psychische klachten
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Management en organisatie
 • Professionele gespreksvaardigheden – telefonische communicatie
 • Praktijkopdracht Crov

Bekijk het detailprogramma (PDF)

Praktische informatie

Beschermde Titel
De accreditatie voor de Post HBO Opleiding tot Crov is in behandeling. Na een succesvolle afronding kunt u zich als register-lid inschrijven bij de RNVC en krijgt u de beschermde titel Crov®.

Trainers
De docenten van SV Land werken samen aan toepassing van je kennis en vaardigheden om zo direct toepasbare competenties te ontwikkelen. Zij zijn allen in de dagelijkse praktijk werkzaam en hebben actuele kennis.

In-company

Bij alle opleidingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het opleidingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief