Training Actualiteiten Bedrijfsvoering Decentralisaties Sociaal Domein

Algemeen

De ééndaagse Training Actualiteiten Bedrijfsvoering is gericht op bedrijfsvoering, financiële beheersing en verantwoording binnen het sociaal domein. De opzet is casusgericht, vanuit de eigen situatie, zelfwerkzaamheid, praktisch. Gericht op kennis én vaardigheid. Er is ruimte voor kennis maken, netwerken, ervaring delen en werken in groepen afgewisseld met plenaire behandeling.

Beheerst u reeds de kennis die in deze training aan bod komt? Meld u dan aan voor de vervolgtraining Toezicht en Interne Controle in het Sociaal Domein. Wilt u beide trainingsdagen volgen? Bij gelijktijdige inschrijving krijgt u € 100 korting.

Doel

De Training Actualiteiten Bedrijfsvoering geeft een schets van een aantal ontwikkelingen, het prikkelt tot nadenken over verbeteringen. Ervaringen worden met elkaar gedeeld en in sommige gevallen kan daar ook een oplossingsrichting bij gegeven worden.

Doelgroep

De Training Actualiteiten Bedrijfsvoering is gericht op kennis en vaardigheden van gemeentelijk medewerkers rond de decentralisaties in het Sociaal Domein. Ook gelieerde partijen zoals accountants en andere adviseurs kunnen zich aangesproken voelen doordat de actualiteiten relevant zijn voor hun dienstverlening.

Programma

Deze lijst met actualiteiten is niet volledig. Het zijn onderwerpen die veel gemeenten zullen herkennen en waar gemeenten soms mee worstelen.

 • Processen Jeugdhulp en WMO
  • Hoe verlopen de processen van Jeugdhulp en WMO in het algemeen
  • Hoe verloopt het zorgproces van aanmelding cliënt tot facturering door de zorginstelling. Er zijn algemene kaders zoals wetgeving, beperkte middelen, uitvoering van PGB en Inning van de Eigen Bijdrage door de SVB en het CAK. Daarnaast zijn er voor gemeenten keuzemogelijkheden om de inkoop, administratie, controle, financiële risico’s met samenwerkingsverbanden aan te pakken. Wat zijn daarbij de voor en nadelen; en wat hebben we geleerd na uit de eerste jaren.
 • Inkoop, Sturing en bekostiging
  • De wijze van inkoop van WMO- of Jeugdzorg bepaalt de resultaten en de mogelijkheid van sturing. Voor de betrokken partijen zoals gemeenten, grote en kleine zorginstellingen en burgers heeft de wijze van inkoop van zorg door de gemeente een verschillend resultaat. Wat zijn de verschillende mogelijkheden van inkoop en wat is het effect.
 • Planning & Control WMO/Jeugdhulp
  • Hoe ziet het dash-board van een gemeente eruit en welke knoppen zijn er om aan te draaien binnen het Sociaal Domein WMO en Jeugdhulp; in hoeverre kunnen gemeenten daarmee sturen op de beoogde doelen, op de budgetten. In de eerste twee jaar is bij bijna alle gemeenten in Nederland het berictenverkeer opgang gekomen en zijn (een deel van de) toewijzingsberichten ingeregeld (iJW301/303 of iWMO301/303). Sofware leveranciers zijn over het algemeen nog niet zover dat ze al het berichtenverkeer ondersteunen.
 • Privacy en informatiebeveiliging
  • Van gemeenten wordt verwacht dat ze regie-voeren op de zorg van hun burgers. Niet alleen WMO- of Jeugd cliënten maar op alle ondersteuning aan burgers. Hoe krijgt die regie momenteel vorm?
  • Verder bestaat er de behoefte bij gemeenten en zorgaanbieders om informatie over cliënten te delen om te voorkomen dat er meerdere keren een intake moet plaatsvinden. Hoe kan en mag er informatie gedeeld worden?

Overig

Trainer
De training wordt gegeven door Marco Schumm. Hij is specialist op het gebied van bedrijfsvoering en interne controle in een veranderende omgeving met ruime ervaring in de jeugdzorg en bij gemeenten. Daarnaast is hij analytisch, daadkrachtig en resultaatgericht. Het belang om organisaties continu te verbeteren is zijn uitgangspunt.

In-company

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten