Training Casemanager Inburgering

Algemeen

Bent u flexibel en alert genoeg om de nieuwe Wet Inburgering uit te voeren? En wat doet u nu met alle statushouders die nog niet aan het werk zijn?

In 2021 is het zover: dan gaat de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Op dit moment zijn er nog steeds veel statushouders die een uitkering hebben en nog geen werk. Een groot deel is nog bezig zijn met het inburgeringstraject. Het is de kunst om vanuit het inburgeringsstelsel toch effectief naar opleiding of werk te bemiddelen.

Hoe maakt u de stap van klantmanager naar Casemanager Inburgering? Wanneer kleurt u buiten de lijntjes? Na deze training heeft u een helder beeld wat de wet inburgering inhoudt en hoe u deze wet uit voert.

Na deze training heeft u kennis van de nieuwe Wet Inburgering, heeft u in beeld welke actiepunten u in uw gemeente wilt oppakken en heeft u een concrete basis voor een plan van aanpak invoering nieuwe wet inburgering.

Doel

In deze training krijgt u een stevige bodem over de uitleg van de nieuwe wet en hoe deze wet kan worden uitgevoerd binnen de gemeente.

Tijdens deze training ligt de focus op de volgende onderdelen:

  • Een brede oriëntatie en intake (Waarbij Wmo en Jeugd wordt betrokken)
  • Een Persoonlijk Inburgering en Participatieplan (PIP)
  • Maatschappelijke begeleiding
  • 3 mogelijke leerroutes, wat betekenen de taalniveaus
  • Gemeentelijke regie op inburgering

U kunt gebruik maken van uw eigen intakeformulier en ook eigen casussen meenemen behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook voorbeelden van intakeformulieren en PIP’s aanwezig.

Leerdoelen training:

  • U heeft actuele Kennis van de ontwerp Wet Inburgering op alle relevante veranderingspunten
  • U kunt de Wet Inburgering vertalen naar de uitvoeringspraktijk in uw gemeente

Programma

9:30 – 9:50Welkomstwoord en Plenaire kennismakingsronde
9:50 – 11:00In de kennismakingsronde wordt aandacht besteed aan de functie, en de vraag en ervaring van de deelnemer:
– Wat is de aanleiding om deel te nemen
– Wat is uw opdracht voor dit jaar
– Wat zijn de verwachtingen van deze dag
– Wat zijn actuele thema’s bij in uw werk
11:00 – 11:10Pauze
11:10 – 12:30Toelichting Wet inburgering en actuele ontwikkelingen – Aan de hand van de actielijst wordt in drietallen de 7 veranderpunten doorgenomen en in de inburgeringswijzer gezet.
12:30 – 13:00Pauze
13:00 – 15:30Vanuit de brede intake naar
–        Een Persoonlijk inburgering en participatieplan ( PIP)
–        Maatschappelijke begeleiding
–        3 mogelijke leerroutes, wat betekenen de taalniveaus
–        Gemeentelijke regie op inburgering
15:30 – 15:40Pauze
15.30 – 16.15Hoe verder met de prioriteiten en afspraken
16:15 – 16:30Evaluatie

Trainer

De training wordt verzorgd door Wim Top. Wim Top is al 30 jaar actief binnen de inburgering en integratie van vergunninghouders. Daarnaast heeft Wim Top trainerservaring opgedaan op diverse hogescholen en organisaties.

Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig beleidsadviseur en projectleider voor diverse gemeenten (Lelystad, Houten, Weesp, Voorschoten, Wassenaar, Ermelo, Zoetermeer, Tilburg, Waalwijk en Roermond). Hij kent de uitvoeringspraktijk en kan daardoor de vertaalslag maken van praktijk naar de wet en andersom. Wim Top heeft een groot landelijk netwerk op het gebied van inburgering en participatie en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

In-company

De training tot Casemanager Inburgering wordt ook in-company aangeboden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat, specifiek voor uw gemeente, aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten