Training Fact Finding

Algemeen

Verzekeringsfraude is een kostenpost die €150,00 per inwoner per jaar kost. Om deze fraude te kunnen vaststellen, is waarheidsvinding nodig. SV Land  ondersteunt u hierbij met de Training Fact Finding. Een zeer praktijkgerichte training, waarbij het trainen van vaardigheden centraal staat.

Doel

De Training Fact Finding biedt u kennis en inzicht hoe u moet handelen bij de eerste aanpak van onderzoeksindicatoren. U krijgt handreikingen om een goed informatief interview uit te voeren en om signalen/indicatoren te herkennen. Verder leert u om een goed, volledig en objectief dossier op te bouwen en hoe u een eenvoudig gespreksverslag en rapport kunt opstellen.

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en volmachten: acceptanten, schadebehandelaars, letselschadebehandelaars, schade-experts, fraudecontactpersonen.

Programma

De training duurt 2,5 dag en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is fraude en hoe herken je indicatoren?
  • De fasen bij het verzamelen van informatie (methodisch onderzoek)
  • Wet- en regelgeving
  • Optreden op plaats waar de schade of het incident zich heeft voorgedaan
  • Consequenties van het onderzoek:
  • Onderzoeksbureaus:
  • Waarnemen
  • Gesprekstechniek
  • Schriftelijke vaardigheden:

PE-punten

Bent u als Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) of register expert (re) ingeschreven bij het NIVRE, dan levert deze training u 6 PE punten op (nieuwe PE-regeling september 2014).

Overig

Trainers
De trainers hebben veel ervaring met de verschillende onderwerpen. Piet van Gelder is oud-rechercheur, voormalig fraudeonderzoeker bij een verzekeraar en trainer op het gebied van o.a. communicatie en security awareness. Bregje De Lannoy-Walenkamp is trainer schriftelijke communicatie.

Boek
Bij deelname aan de training ontvangt u naast het cursusmateriaal ook het boek Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude, geschreven door Piet van Gelder en Bregje De Lannoy-Walenkamp.

In-company

De training kan ook in-company worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.