Training Inleiding Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.3 beoordeeld.

Algemeen

Gedegen kennis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is onmisbaar voor een ieder die beroepshalve met langdurig arbeidsverzuim en re-integratie te maken heeft. De wet- en regelgeving omtrent langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid regelmatig aan veranderingen onderhevig. In de advisering van zowel werkgever als werknemer is het schetsen van de scenario’s en de gevolgen na twee jaar ziekte van groot belang.

In deze training wordt stilgestaan bij verschillende zaken die samenhangen met deze arbeidsongeschiktheidswet, zoals de vraag wanneer een WIA-uitkering wordt aangevraagd, wat een WIA-keuring precies inhoudt en welke uitkeringssoorten er bestaan

Doel

De deelnemers heeft na afloop kennis van de achtergronden van de WIA en de verschillende uitkeringsvarianten (IVA en WGA). De onderverdeling binnen de WGA (loongerelateerde uitkering, loonaanvulling en vervolguitkering) wordt duidelijk. Daarnaast heeft hij of zij inzicht in hoe de beoordeling door UWV plaatsvindt.

Doelgroep

De training is ontwikkeld voor iedereen die zelf of als adviseur te maken krijgt met de toepassing van de WIA (zoals HRM-adviseurs, re-integratieadviseurs, casemanagers en job- en werkcoaches)

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De systematiek van de WIA en de verschillende uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid,
  • Uitkeringen (IVA en WGA), de onderverdeling en hoogte van de verschillende uitkeringen en de samenloop met loon
  • Begrippen als loonwaardebepaling bij werkhervatting, resterende verdiencapaciteit (RVC), loongerelateerde uitkering (LGU), loonaanvullingsuitkering (LAU), vervolguitkering (VVU) en het re-integratieverslag voor de aanvraag van de WIA komen aan bod.
  • Aanvraag WIA uitkering en claimbeoordeling, rol arts (STECR-richtlijnen, privacy, etc.) en arbeidsdeskundige, de begrippen restverdiencapaciteit en passende arbeid.
  • Wat moet je doen bij een arbeidsongeschiktheidsklasse < 35% en wie betaalt dit? Welke rechten en plichten gelden over en weer van werkgever en werknemer?

Algemeen

Trainers
De training wordt verzorgd door deskundige en ervaren docenten die vanuit hun dagelijkse beroepspraktijk bij werkgevers, UWV en verzekeraard bekend zijn met actuele vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van de WIA. De praktische toepassingen worden met veel voorbeelden onderbouwd.

In-company

Bij alle cursussen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten