Training Kwaliteitsmanagement

Algemeen

Deze training geeft u inzicht in het belang van een systematische en voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering binnen uw organisatie. Er zal met u onder andere gekeken worden naar de doelstellingen van kwaliteitszorg en Interne controle (IC).

Daar aan gekoppeld wordt stilgestaan bij de verhoudingen tussen kwaliteitszorg en IC. U gaat de ontwikkeling meemaken van controle die zich louter richt op externe rechtmatigheid, naar de rol van meedenkend adviseur.

Deze opleiding is zeer geschikt voor hen die werkzaam zijn in het werkveld van werk, zorg en inkomen en die zich willen bezig houden met kwaliteitszorg en de optimalisering van de bedrijfsvoering van hun organisatie. De cursus is praktijkgericht en direct toepasbaar.

Doel

Na het doorlopen van de training beschikt u over een goede basiskennis van de theoretische achtergronden en aandachtspunten die bij kwaliteitszorg een rol spelen. U bent in staat zelf een kwaliteitsplan op te stellen en te onderhouden en bent een gelijkwaardig gesprekspartner voor zowel het afdelingsmanagement als de externe accountant.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die meer wil weten over kwaliteitszorg, procesmanagement en organisatieontwikkeling. Voor kwaliteitscoördinatoren, intern controleurs, en kwaliteitsmedewerkers is deze opleiding bijzonder relevant. Kennis van de Participatiewet wordt aanwezig verondersteld.

Programma

Dag 1

 • Introductie
 • Benoemen persoonlijke leerdoelen

Doel en definitie

 • Afbakenen van doelstelling kwaliteitszorg en IC
 • Benoemen ‘spelers’ speelveld kwaliteit
 • Onderlinge verhouding tussen kwaliteitszorg en interne controle
 • Verband met rest van de organisatie
 • Externe en interne eisen aan kwaliteit (waar heeft het management / de organisatie behoefte aan?)
 • Ontwikkelingen in rol Kwaliteitsmedewerker: van toetser naar coach
 • Ontwikkelingen in rol IC: van louter externe rechtmatigheid naar meedenkend adviseur (AO/IC)

Opzet van de kwaliteitscontrole

 • Verband met beoordeling en certificering van medewerker
 • Verband met overige controle vormen (collegiale /kruislingse controle)
 • Risico-inschatting op basis van soorten producten

Dag 2 – IC: Technieken voor het doen van een uitspraak

 • Gegevensgericht controleren
 • Organisatiegericht controleren
 • Tussenvormen

IC: Gegevensgerichte controle

 • Steekproeftechniek (de taal van de accountant)
 • Extrapolatie en evalueren van fouten

IC: Organisatiegerichte controle

 • Risico-analyse
 • Opzet van het onderzoek
 • Volledigheidscontrole
 • Evaluatie van fouten
 • Relatie Kwaliteitscontrole en IC
 • Verschillende controlevormen voor verschillende settings
 • Verschillen in externe en interne informatiebehoefte
 • Controlemiddelen (KiC, Checkpoint, eigen middelen?)

Het IC-plan en het kwaliteitsplan

 • Inhoudsopgave Kwaliteitsplan
 • Inhoudsopgave IC-plan

Dag 3 – Verslaglegging en terugkoppeling

 • Wijze van terugkoppelen aan de werkvloer
 • Frequentie van rapportage
 • Rapportagevorm en – inhoud
 • (tussentijdse) afstemming met accountant
 • Het marketen van kwaliteit
 • Communicatie (wat wel, wat niet? Stijl van communiceren? Wat is aan het management?)

Overig

Trainer
Docent Martijn Camfferman is inmiddels een kleine 20 jaar werkzaam binnen de sociale zekerheid. Ruim 15 jaar daarvan heeft hij zich bezig gehouden met kwaliteitszorg en interne controle. Door de combinatie van doortimmerde theoretische kennis, onder meer opgedaan in zijn periode bij een gerenommeerd accountantskantoor, en zijn omvangrijke praktijkervaring is hij de uitgelezen persoon om u mee te nemen in het wereld van kwaliteitsmanagement.

In-company

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.