Training Motiverende Gespreksvoering

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.4 beoordeeld.

Algemeen

De participatiesamenleving komt pas tot volle bloei als uitkeringsgerechtigden in staat zijn tot zelfregulatie en zelfsturing. Intensieve langdurige begeleiding van deze cliënten is dus niet meer van deze tijd.

Of het nu gaat om cliënten met een bijstandsuitkering of een uitkering als gevolg van arbeidsongeschiktheid, de cliënt zal zoveel mogelijk moeten worden gemotiveerd om, voor zover dat in hun vermogen ligt, te participeren. Dit vraagt veel van de klantmanager, casemanager, werkcoach en overige medewerkers van uitkeringsinstanties.

SV Land biedt een aantal trainingen aan op het gebied van motiverende gespreksvoering (MG). Motiverende gespreksvoering (MG) is grotendeels gebaseerd op Motivational Interviewing. Dit is een -evidence based- gesprekstechniek. Deze gesprekstechniek is bij uitstek geschikt om de noodzakelijke gedragsverandering bij cliënten tot stand te brengen. Het trainingsaanbod loopt uiteen van een informatieve workshop tot een verdiepingstraining met coaching on the job.

Doelgroep

De training is voor veel medewerkers interessant, te denken valt aan:

 • Klantmanagers Inkomen
 • Klantmanagers Werk
 • Casemanagers UWV
 • Casemanagers Verzuim
 • Fraudemedewerkers (sociale recherche)
 • Medewerkers Bezwaar en Beroep
 • Medewerker Boete
 • Medewerker Debiteuren
 • Receptie-/baliemedewerkers Sociale Zaken
 • Beveiligingsmedewerkers
 • Arbeidsdeskundige

Mogelijkheden

Workshop (1 dagdeel van 3 uur)
Deelnemers maken tijdens de workshop (actief) kennis met motiverende gespreksvoering. Na afloop van de workshop kent men de beginselen en uitgangspunten van deze innoverende gesprekstechniek.

Introductietraining (2 dagdelen van 3 uur)
Deelnemers maken kennis met MG en beheersen na afloop van de introductietraining de technieken van motiverende gespreksvoering op hoofdlijnen en kunnen deze in de praktijk toepassen. Er is aandacht voor theorie en praktijk en er wordt interactief gewerkt met casuïstiek.

Basistraining (6 dagdelen van 3 uur)
Deelnemers beheersen na afloop van de basistraining alle technieken van motiverende gespreksvoering en kunnen deze in de praktijk toepassen. Tijdens de basistraining wordt de theorie uitgediept. Daarnaast formuleren deelnemers individuele leerdoelen in de omgang met cliënten. Tijdens interactieve oefeningen en rollenspelen staat de ontwikkeling van deze individuele leerdoelen centraal.

Verdiepingstraining (3 dagdelen, waarvan 1 op de werkplek)
De verdiepingstraining MG borgt de kennis én persoonlijke ontwikkeling van de individuele medewerker op het gebied van MG. Aansluitend aan de twee dagdelen verdiepingstraining volgt een dagdeel coaching on the job. De trainer toetst op de werkplek tijdens een observatiemoment de MG-vaardigheden van de deelnemer tijdens een cliëntgesprek.

Download de brochure
Bekijk de Brochure Training Motiverende Gespreksvoering (PDF) voor een toelichting op de diverse trainingsmogelijkheden.

PE-punten

De Basistraining Motiverende Gespreksvoering is geaccrediteerd. Arbeidsdeskundigen aangesloten bij de NVvA ontvangen 9 PE-punten na het afronden van deze training.

Overig

Trainer
De training wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer, met ruime MG-praktijkervaring.

In-company

De Training Motiverende gespreksvoering is uitermate geschikt als in-company training. Hierbij is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het programma toe te voegen.