Training Schuldhulpverlening

Algemeen

Geldproblemen zorgen voor flinke stress en hebben invloed op het levensgeluk van mensen. Daarnaast veroorzaken geldproblemen ook enorme invloed op de omgeving van mensen en op de totale maatschappij. Maar het is ook wel zo dat geldproblemen een groot deel van onze maatschappij treft. Zelfs 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft geldzorgen. Van belang is dat organisaties sneller in actie komen en weten hoe te handelen met mensen die in de schuldenproblematiek zitten of dreigen te geraken.

Wil je graag mensen met schulden helpen en een weg bieden naar een betere financiële toekomst? De opleiding Schuldhulpverlening leert je de essentiële principes van het vak, waardoor je snel kunt beginnen als (startende) schuldhulpverlener.

Met de uitgebreide curriculum van de trainers en praktijkgerichte benadering, biedt de opleiding Schuldhulpverlening van SV-land een solide fundament voor wie zich wil bekwamen als schuldhulpverlener.

Wat deze opleiding bijzonder maakt, is de combinatie van grondige kennis over zowel de wettelijke en procesmatige aspecten van schuldhulpverlening, als de vaardigheden in stress-sensitieve communicatie.

Doel

Gedurende deze training zullen de deelnemers ontdekken dat het samenspel van de juridische aspecten/ kennis van schuldhulpverlening (deel 1) en psycho-educatie (deel 2) nauw met elkaar verbonden zijn. Effectieve communicatie leidt tot een vlotte start van een schuldhulpverleningstraject. Hierdoor wordt een fundamentele basis gelegd voor de rest van het traject.

Doelgroep

De basisopleiding voor schuldhulpverleners is bedoeld voor een breed scala aan professionals die in aanraking komen met schuldhulpverlening. Dit omvat onder meer leden van wijkteams, medewerkers van gemeentelijke instanties zoals het Klant Contact Centrum (KCC) en de backoffice van het sociaal domein, klantmanagers, inkomensconsulenten, personeel van gemeentelijke kredietbanken en natuurlijk iedereen die interesse heeft in het praktisch toepassen van schuldhulpverlening.

Programma

Dag 1 en dag 2

 • Verkenning Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
  • Begrippen
  • Instrumenten
  • Bevoegdheden
  • Gedragscode schuldhulpverlening
 • NEN 8048
 • Schuldhulpverleningstraject
  • Stabilisatiefase
   • Aanmelding
   • Intake
  • Schuldsaneringsfase
   • Zelfredzaamheid (diepgang tijdens deel 2)
   • Vaststellen probleem (diepgang tijdens deel 2)
   • Budgetbeheer
   • Beschermingsbewind
   • Rol schuldhulpverlener
   • 120 dagen model
   • Time management
   • Inkomen
   • VTLB
 • Relatie met schuldeisers
  • Akkoord en minnelijke schuldregeling
   • NVVK convenanten
  • Niet akkoord
   • Dwangakkoord
   • Moratorium
   • Wsnp
 • Wettelijke schuldsanering personen; Wsnp
  • Procedure
  • Rol rechtbank
  • Bewindvoerder
 • Boedelrekening

Dag 3 en dag 4

 • Ervaringsdeskundige aan het woord
 • Het traditionele gesprek (gespreksexperiment)
 • Het brein onder stress (psycho-educatie)
 • Neurowetenschappen
 • Verschil in referentiekaders (driehoek/tunnelvisie)
 • 3 V’s van verbinding (theorie)
 • Gedragsverandering
 • Zelfperceptie en zelfdeterminatie (ABC model van Deci en Ryan)
 • Stress-sensitief communiceren in de praktijk (oefening)

Dag 5: Terugkomdag

Na het toepassen van je ervaring uit deze training, bieden wij een terugkomdag aan voor casusbesprekingen en/of vragen.

Resultaat

 • U kent de formele aspecten van schuldhulpverlening op basis van wet- en regelgeving;
 • U kent het proces van schuldhulpverlening en heeft dat geoefend;
 • U kunt dat in de praktijk toepassen;
 • U kunt een cliënt helpen!

Na het volgen van de training heb je het volgende resultaat behaald: je hebt inzicht in de gevolgen van (geld) stress in de praktijk; je begrijpt gedrag en (on)motivatie van de inwoner door vervreemding van hun referentiekaders; je kent verschillende methodieken en weet deze in te zetten in communicatie bij (chronische geld) stress

 • U heeft inzicht in de gevolgen van geldstress in de praktijk (ervaringsdeskundige)
 • U begrijp het gedrag en de (on)motivatie van client door vervreemding referentiekaders
 • U weet hoe een stress-verhogend gesprek aanvoelt en wat dit doet voor wat betreft de verbinding met client
 • U kent verschillende methodieken en weet hoe deze in te zetten bij communicatie met mensen met chronische geldstress
 • U bent in staat om snel verbinding te maken (in de eerste 15 min) en een stress-verlagend gesprek te voeren.

Trainers

G. Mucuk
Heeft meer dan 15 jaar ervaring in de schuldhulpverlening. Ze heeft diverse functies bekleed, variërend van uitvoerend medewerker, kwaliteitsmedewerker, coach, senior tot projectleider. Deze brede ervaring heeft haar niet alleen veel kennis opgeleverd, maar ook een holistische kijk ontwikkeld op wat belangrijk is binnen de schuldhulpverlening.

F. van Heydoorn
Is meer dan 20 jaar verbonden aan schuldhulpverlening. Tussen 2002 en 2005 heeft hij zelf een minnelijk traject doorlopen. De gevolgen van deze periode waren de inspiratie om als gemeentelijke schuldhulpverlener aan de slag te gaan. Farley is een CPION gecertificeerde trainer met als expertise verbinden door stress-sensitieve communicatie.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief