Training Toezicht en Interne Controle in het Sociaal Domein

Algemeen

De ééndaagse Training Toezicht en Interne Controle in het Sociaal Domein is gericht op bedrijfsvoering, financiële beheersing en verantwoording binnen het sociaal domein. De opzet is casusgericht, vanuit de eigen situatie, zelfwerkzaamheid, praktisch. Gericht op kennis én vaardigheid. Er is ruimte voor kennis maken, netwerken, ervaring delen en werken in groepen afgewisseld met plenaire behandeling.

 

Doel

In deze cursus leert u processen voor met name Jeugdhulp en Wmo systematisch te analyseren, financiële risico’s te benoemen en leert u een Intern Controleplan op te zetten en uit te voeren.

Met een gestructureerd Intern Controleplan verbetert u niet alleen de kwaliteit van de processen in het sociaal domein maar realiseert u ook een degelijke voorbereiding voor de jaarlijkse accountantscontrole op getrouw beeld en rechtmatigheid.

Doelgroep

Medewerkers interne controle, controllers, medewerkers administratie of financiën Sociaal Domein, accountants. De deelnemers hebben ervaring met bedrijfsvoering in het Sociaal Domein.

Deze training is het vervolg op de Training Actualiteiten Bedrijfsvoering Decentralisaties Sociaal Domein. We verwachten dat u deze training heeft gevolgd of de inhoud hiervan beheerst.

Programma

Hoe zet ik een controleplan voor Wmo- en Jeugdhulp op?

 • Procesbeschrijvingen
  • Casus procesbeschrijving
  • Wat bedoelt de accountant met het financieel belang?
  • Wat is het verschil tussen interne controle en kwaliteitsbeheersing?
 • Risico-analyse, beheersmaatregelen en Verbijzonderde Interne Controle
  • Woonplaats gezagsdrager
  • Zorg wordt niet geleverd
  • SVB controleert onvoldoende
  • Uitwisselen van zorginformatie niet veilig
 • Wat zijn beheersmaatregelen en hoe stel je vast dat die worden uitgevoerd?
 • Normenkader
  • Zoek een verordening van jouw of een gemeente
  • Wat is het verschil tussen getrouwheid, rechtmatigheid en financiële rechtmatigheid?
 • Checklist
  • Benoem enkele aspecten van financiële rechtmatigheid in de verordening
 • Deelwaarnemingen
  • Welke documenten zijn relevant
 • Massabepaling, steekproeven
  • Wat is het verschil tussen systeem- en uitvoeringsgericht controleren?
  • Hoe controleer je aspecten van recht, hoogte, duur?
  • Hoe bereid je de controle van de externe accountant voor?
  • Hoe bepaal je de omvang van de steekproven?
 • Rapportage en archivering
  • Wat bedoelt de accountant met een audit-trail?

Overig

Trainer
De training wordt gegeven door Marco Schumm. Hij is specialist op het gebied van bedrijfsvoering en interne controle in een veranderende omgeving met ruime ervaring in de jeugdzorg en bij gemeenten. Daarnaast is hij analytisch, daadkrachtig en resultaatgericht. Het belang om organisaties continu te verbeteren is zijn uitgangspunt.

In-company

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het cursusprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten