Training Verzuimmanagement

Algemeen

Organisaties hebben sinds de invoering van de nieuwe Arbo-wet en de Wet Verbetering Poortwachter een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor het in stand houden van de (psychosociale) gezondheid van hun medewerkers. Daarnaast dwingt een grotere financiële verantwoordelijkheid ondernemers tot stevige beperking van verzuim- en re-integratiekosten.

Van leidinggevenden wordt op het gebied van verzuimmanagement het nodige verwacht:

  • Motivatie van medewerkers op peil houden en gezondheidsbedreigende werksituaties voorkomen
  • Zij moeten in staat zijn om op respectvolle maar ook effectieve wijze verzuimgesprekken te voeren en te zoeken naar re-integratiemogelijkheden na langdurig verzuim
  • Zij worden geacht het krachtenveld goed te kennen van factoren gerelateerd aan gezondheid en ziekte binnen organisaties.

SV Land is specialist op het gebied van de Sociale Zekerheid en Verzuimmanagement. Om uw management inzicht te verschaffen en te voorzien van de nodige tools op het gebied van verzuimmanagement verzorgt SV Land de training Verzuimmanagement.

Doelgroep

De training richt zich op ondernemers, leidinggevenden en een ieder die verantwoordelijk is voor verzuimbeheersing binnen een organisatie.

Programma

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bewustwording dat verzuim een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering;
  • Relevante wetgeving, wettelijke plichten van werkgever en werknemer;
  • Verzuimbegeleiding in relatie tot andere instrumenten van personeelsbeleid;
  • Beheersen van procesmanagement en procesbegeleiding bij re-integratie;
  • Kosten en baten van verzuim en re-integratie. Hoe beperk ik de verzuimkosten;
  • Beoordelingskader UWV;
  • Gespreksvaardigheid in het voeren van verschillende vormen van verzuimgesprekken.

De training kent, naast de theorie en wetgeving, een zeer praktische aanpak met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Gesprekken kunnen worden geoefend met een professioneel acteur.

Overig

Trainer
De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer die in de dagelijkse praktijk werkzaam is. Hij brengt u op een prettige wijze de theorie -en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk- bij.

In-company

Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen. Bij de samenstelling van de groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden.

Een andere mogelijkheid is om de groepssamenstelling juist uit verschillende disciplines te laten bestaan. De ervaring leert dat dit veelal zorgt voor levendige discussies en interactie. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten