Sociale Zekerheid

De instroom van een werknemer in de ZW of de WIA betekent veelal voor werkgevers een verhoging van de premie voor de Werkhervattingskas, afhankelijk van de grote van het bedrijf. Voor een eigenrisicodrager voor de ZW of de WIA betekent dit een verhoging van de uitkeringslasten en de re-integratiekosten. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de financiële risico’s af te dekken door middel van een private verzekering. Over het algemeen geldt wel hoe hoger de instroom van werknemers, hoe hoger de premie.  Een verzekering ontslaat je echter niet van je re-integratie verplichtingen.

Mag u er van dan uitgaan dat een besluit van het UWV over de toekenning van een ZW- uitkering of een WIA-uitkering zorgvuldig en deugdelijk is genomen? Nee, helaas mag u daar niet van uit gaan. Het UWV kampt met grote achterstanden, waardoor de werkdruk hoog is voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV. Een fout is dan gauw gemaakt. Het komt met regelmaat voor dat een besluit van het UWV niet deugt. Dit kan betekenen dat een werknemer onterecht een uitkering ontvangt en dat uw premie voor de WHK ten onrechte zal stijgen in de toekomst of dat uw uitkeringslasten en re-integratiekosten nu stijgen.

Wij hebben gespecialiseerde juristen in huis die snel kunnen beoordelen of een besluit correct is. Als professioneel rechtshulpverlener hebben wij ook toestemming om de medische informatie, die ten grondslag ligt aan een besluit, in te zien. Inmiddels hebben wij vele werkgevers mogen bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures. Indien nodig zullen we zeker het juridisch gevecht voor u aangaan tot aan de Centrale Raad van Beroep.

Twijfelt u aan een beslissing van het UWV? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Overweegt u om eigenrisicodrager voor de ZW of de WGA te worden? Wilt u weten of dit financieel voor u aantrekkelijk is? Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn als eigenrisicodrager? Wilt u een ander bedrijf overnemen en wilt u weten wat het inlooprisico is als eigenrisicodrager? Neem  ook dan contact met ons op voor meer advies!

Wat kunt u van ons verwachten?

SV Land is al 20 jaar dé specialist op gebied van Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht. Dat betekent laagdrempelige toegang tot Juristen die u voorzien van gedegen advies. Juristen die gespecialiseerd zijn in een aantal rechtsgebieden en die net dat stapje harder zetten om voor u een duurzame oplossing te vinden. Die gemaakte afspraken nakomen. Juristen die u soms ook een nee moeten verkopen. Juristen die zich boven alles verantwoordelijk voelen voor uw bedrijf.