Detachering

Heeft u behoefte aan de tijdelijke inzet van specialisten door het missen van bepaalde expertise of tekort aan personeel? Sinds 2001 ondersteunt SV Land werkgevers, arbodiensten, inkomensverzekeraars en intermediairs met de tijdelijke inzet van ervaren specialisten. Zowel op strategisch als operationeel niveau.

Ons aanbod is altijd afgestemd op de wensen en eisen van onze klanten. De kandidaat moet altijd passen binnen de organisatie van de klant. Echt maatwerk dus.

Welke expertise vindt u bij ons?

SV Land hecht veel waarde aan kennisoverdracht. Daarom staat het al sinds de oprichting in onze missie.

Een externe kracht van SV Land kan dan nét dat extra geven in een team en het verschil maken.

Waarin onderscheiden onze specialisten zich?

  • Werken vanuit de visie Regie op verzuim 
  • Veel vlieguren in de praktijk
  • Onderscheidende ervaring in meerdere branches zoals Onderwijs
  • Maken echt onderdeel uit van uw team
  • Delen kennis en inzichten

Onze mensen houden van hun vak en wij bieden hen de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Wij streven naar een langdurige samenwerking met klanten, medewerkers en samenwerkingspartners.